China Daily

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) birçok bölgesini etkisi altına alan sert kış ile sıcaklıklar büyük ölçüde düşerken, elektrik tüketiminde ani bir yükseliş oldu. 14 Şubat’ta yaklaşık 30 yılın en soğuk gününü yaşayan Texas’ta, elektrik fiyatları çoğalan talep nedeniyle 200 kat arttı.

Texas elektrik sektöründeki piyasa reformu 1995’te başladı. Bu sektörün verimliliğinin artmasına yardım etti. Ama aynı zamanda bu seferki kesintiden de kısmen sorumlu. Texas genellikle elektrik talebinde zirveyi yaz aylarında yaşar. Bu nedenle birçok elektrik santralı rutin bakım ve revizyon için üretim birimlerini kapatır. Doğal gaz birimleri acil durumlarda soğuk önyükleme yapabilse de, gerekli revizyonları atladıkları için çok yüksek iletme riskleri ile çalışırlar.

Doğal gazın fiyatı da yüksek ve enerji üretiminin maliyeti yüksek olmaya devam ediyor, bu da elektrik santrallarının elektrik üretme isteğini azaltıyor. Hiç şüphesiz, Texas elektrik sisteminin, bu tür acil durumların elektrik arzı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için, uyarı öncesi sistemlerini iyileştirmesi gerekir. Ayrıca, ekonomik getirilerin harekete geçirdiği elektrik santrallarının elektrik üretmeye daha gönüllü olması için piyasa kanunlarına tam yer vermesi gerekir.

TEXAS ELEKTRİK SEKTÖRÜNDEKİ PİYASA REFORMU 1995’TE BAŞLADI

Elektrik sanayi firmaları elektrik üretimi ve depolama araçlarını çeşitlendirebilirse de, Texas’taki kesinti ne yenilenebilir enerji ne de büyük ölçekli depolama bataryalarının, aşırı hava koşullarında eyaletteki geleneksel doğal gaz dinomalarından daha güvenilir olmadığını gösterdi. Ama halen çeşitlendirilmiş enerji tedarik sistemi, kaliteli elektrik aktarım alt yapısı ve enerji ağı operatörleri ile enerji tedarikçileri arasında verimli iş birliği enerji güvenliğini sağlamak bakamından hayati önemi sahip.

Batı’daki elektrik sisteminin özelleştirilmesi elektrik santrali sahiplerini harekete geçiren kamu çıkarları değil kâr olduğu anlamına geliyor ve bu bir ölçüde kamu risklerini ve belirsizliklerini artırıyor.

Çin, enerji sistemi piyasa reformlarından geçerken, Texas’taki başarısızlıktan dersler çıkarmalıdır. Devlete ait enerji sisteminin işletme verimliliğini iyileştirmeye gerek olmasa da, bu hiçbir şekilde kamu çıkarlarını kurban etme karşılığında yapılmamalıdır. Asıl kömürden elektrik üretim birimlerinin yerine yeni enerjileri aktif biçimde geliştiriyor olsa da, alternatiflerin acil durumlarda daha güvenilir olduğunu kanıtlamadan önce kömürden enerji üretim birimlerini ortadan kaldırma konusunda ihtiyatlı davranmalıdır.