Türk Hava Yolları (THY), talepteki güçlü toparlanma ile 2021’in 4. çeyreğini 225 milyon dolar net kâr ile tamamladı.

Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, global havacılık sektörü, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan uzun bir süreyi geride bıraktı.

THY, bu zorlu dönemde Covid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının 4. çeyreğini 619 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 225 milyon dolar net kâr ile tamamladı.

Ortaklığın geçen yılın 4. çeyreğindeki toplam gelirleri, 3,3 milyar dolar ile 2019’un aynı dönemindeki toplam gelirleri aştı. Toplam gelirin yüzde 39’unu oluşturan kârgo gelirleri, söz konusu çeyrekte 2019’un aynı dönemine göre yüzde 172 artış gösterdi.

Covid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen THY, maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021’in 4. çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 12 düşürerek net kâr elde etmeyi başardı. Bunun sonucunda Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr (FAVKÖK-EBITDAR) 2019’un aynı dönemine göre yüzde 39 artış göstererek 1,242 milyon dolar, FAVKÖK marjı da 10,3 puan artarak yüzde 37,5 oldu.

Yolcu kapasitesinin 2019’un aynı döneminin yüzde 84’üne ulaştığı 2021’in 4. çeyreğinde iç hatlarda yüzde 79, dış hatlarda ise yüzde 69 doluluk oranı ile toplam 13,7 milyon yolcu taşındı.