China Daily

Merkezi otoriteler yeni bir yönlendirme belgesi yayınladı ve Çin’in iç-dış ticaret standartlarını bütünleştiren bir sistem kurmayı desteklemek için yasalarını, düzenlemelerini, kurallarını ve normlarını gözden geçireceğini bildirdi. Belgeye göre, Çin iç ve dış ticaret aktörlerinin aynı muameleyi görmesi adına ve iç girişimciler dış ticaretten iç ticarete yöneldiğinde karşılaştığı zorlukları kolaylaştırmak için aktif olarak iç ve dış ticaret standartlarını dönüştürmeyi destekleyecek.

Bütünleşmiş bir düzenleme sistemi iç talep piyasasını güçlendirecek ve sonunda engelsiz dolaşımını sağlayacak bir birleşik iç piyasa kuracaktır. Aynı zamanda, bu yerli girişimcilerin “iki piyasa ve iki kaynağı” tam anlamıyla kullanmasını sağlayacak, iç ve dış piyasaların ikili dolaşımını kolaylaştıracak ve çin4in yeni kalkınma paradigmasının kurulmasını destekleyecektir.

ÇİN KUŞAK YOL İNİSİYATİFİ İLE ÜLKELERE YENİ BİR ENERJİ SAĞLADI

İç ve dış ticaret için aynı standartları benimsemek sadece Çin piyasasına düşük standartlarla giren yabancı şirketlerin tembelliğini düzeltmeyecek, aynı zamanda küresel yatırımcıların Çin’in yönetişim sistemini tanımasını da artıracaktır. Şimdiye kadar, 200’den fazla Çin standardı uluslararası standart haline geldi. Buna ek olarak, Çin daha fazla ikili ve çok taraflı serbest ticaret anlaşmalarına girme inisiyatifi aldı ve gelişmiş uluslararası standartları örnek aldı ve iç-dış ticaret kurallarının bütünleştirilmesini destekledi.

Çin’in küresel bir güç haline gelme süreci aynı zamanda Çin standartlarının küresel olarak tanınması ve Çin anlatılarının gelişmesi sürecidir. Küreselleşmenin salgından kaynaklanan zorluklar ve sorunlarla karşılaştığı bir zamanda, Çin yeni küreselleşme için yeni çözümler sunma ve yeni standartlar belirlemeye yeteneğini gösterdi ayrıca Kuşak Yol İnisiyatifi ile ülkelere yeni bir enerji sağladı. Çin tarzı yanıtlar dünyaya hayat hakkına saygı gösteren bir model sunmakla kalmadı, aynı zamanda Çin maskelerini, solunum cihazlarını ve koruyucu elbiselerini dünya için “tedavüldeki para” haline getirdi.