Bankalarca kullandırılan kredilerde, ticari müşteri kredi kullandırım ücreti sınırı, kredinin yüzde 1’inden yüzde 1,1’ine çıkarıldı.

Merkez Bankasının Resmi Gazete’de yer alan bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, kredi kullandırım ücretleri kullandırılan kredinin yüzde 1,1’ini geçemeyecek.

Tebliğle, kredilerde erken ödemeye ilişkin ücretlerde de artışa gidildi. Buna göre, müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1 olarak uygulanan alınacak ücret sınırı yüzde 2’ye çıkarıldı.

Kaynak: www.bloomberg.com