China Daily

Kırsal canlanmayı teşvik etmek için yapılan koordineli çabalarla birlikte, yetkililer kırsal toprak kullanımında reform yapmak için ayrıca uzun dönemli planlar da yapmalı. Bu yılki Hükümet Çalışma Programı da ülkenin, kırsal çiftlik sistemi reformunun kılavuzluğunda, kırsal reformu düzenli biçimde ilerleteceğini söylüyor.

Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için 14. Beş Yıllık Plan (2021-25) ve 2035 Yılı Uzun Dönemli Amaçları kırsal çiftlik haklarının resmileştirilmesi çağrısında bulundu.

Çin’de üç tip kırsal toprak var; kiralanmış çiftlik arazisi, çiftlik ve ticari kullanım için ortak toprak. Kiralık çiftlik arazisi için göreli olarak olgun bur sistem kuruldu ve ticari kullanım için ortak topraklar için bir piyasa sistemi ortaya çıktı. Ancak çiftlik sistemi reformu diğer ikisinin hızına ayak uyduramadı.

Bazı yerlerde, tarihsel nedenlerle eşitsiz ve aşırı çiftlik arazilerine sahip olunması yaygın olmaya devam ediyor. Birçok durumda, çiftçilerin çiftlik arazisi hakları ve çıkarları ihlal edildi ve ev inşa etek için haklı talepleri karşılanmadı.

KIRSAL TOPRAKLAR KULLANILMALI

Kırsal toprak kullanım hakları Çin’de isteğe göre başkasına devredilemez, özellikle ülke için gıda güvenliğini sağladığı ve çiftçilerin hayatta kalmalarını garanti altına aldığı için. Toprak çiftçilerin geçiminde merkezi öneme sahiptir ve kırsal ve kırsal/kentsel kalkınmanın temel bir unsurudur. Bu yüzden, çiftçilerin temel hakları ve çıkarlarındaki herhangi bir değişiklik, sadece ekonomik kazançlara göre değil, uygun biçimde değerlendirilmelidir. Çiftlik sisteminde reform yapmak maliyetli hatalar yapmaktan kaçınmak için çok fazla sabır gerektiriyor.

Herhangi bir reform toprak sahipliğinin doğasını değiştirmeme, toplam ekilebilir arazi miktarının kırmızıçizgi olan 1,8 milyon mu’nun (120 milyon hektar) üzerinde olmasını sağlama ve çiftçilerin çıkarlarına zarar vermeme gibi bir temel çizgiye katı biçimde uymak zorundadır.

Kırsal toprak reformu, eğer mülkiyet transferi içerirse hem etkinlik hem de adilliği hesaba katmalıdır. Kiralanmış toprak yönetimi hakları için devlet politikaları bunların dolaşımını ve ılımlı düzeyde yoğunlaşmasını teşvik etmeli, ama kırsal çiftliklerin az sayıda insanın elinde toplanması yasaklanmalıdır.

Kırsal ve kentsel alanların bütünleştirilmesi kırsal alanların ortadan kaldırılması anlamına gelmez ne de kırsal canlanma büyük ölçekli yıkım ve inşaat demektir. Kırsal toprak reformunu derinleştirmek için Çin kırsal toprakları tarımsal ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek için kullanmaya odaklanmak zorundadır.