China Daily

Çin Tüketiciler Derneği (CCA), 2021 yılının başında bu yılın tüketici haklarını koruma kampanyasının ana fikri olarak, “engelsiz tüketimi desteklemek için tüketici güvenliğinin korunmasını” belirledi.

Bu fikir, güvenli tüketim ortamı yaratmak ve tüketimin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır.

CCA’nın geçen yıl 100 kentte yaptığı araştırmaya göre, tüketiciler genel olarak, haklarının ve çıkarlarının korunmasından memnun kaldılar.

Ekonomik sistemin dört unsuru olan tüketim, üretim, dağıtım ve dolaşım arasında tüketim hem yeni başlangıç hem de son noktadır. Bu yüzden, potansiyel tüketimin serbest bırakılması ekonomik gelişme için büyük önem taşıyor.

14. Beş Yıllık Plan’a (2021-2025) göre, Çin, tüketici hakları ile çıkarlarını korumayı güçlendirecek, tüketim kalitesini ve değerlendirme sonrası sistemi iyileştirecek, kusurlu üretimi geri çağırma mekanizmasını, ürün hasar takibi ile ürün kalite garanti sistemini güçlendirecek ve çeşitli tüketici hakları korumasını ve anlaşmazlıkları halletme mekanizmasını teşvik edecek.

Tüketici hakları ile çıkarlarının korunmasının güçlendirilmesi, tüketici kaygılarının giderilmesine, tüketimin desteklenmesine, iç talebi hızlandırmaya ve ekonomik kalkınmayı geliştirmeye yardımcı olabilir. 

YENİ TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE MODELLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son yıllarda piyasa düzenleyici kurumların, güvenlik sorunlarının giderilmesi için aldığı sıkı önlemler, tüketici piyasasının gelişmesi için sağlam bir zemin oluşturdu.

Ocak ayında, yetkililer, özel önlemler yoluyla tüketici hakları ve çıkarlarının daha iyi korunmasına vurgu yapan bir eylem planı açıkladı. Bu, Çin yönetiminin, tüketici hakları ve çıkarlarının korunmasına öncelik verdiğini ve piyasa ortamının iyileşmesi için büyük çabalar sarf ettiğini gösteriyor.

İnsanlar yaşam standartları ve tüketim seviyeleri düzeldikçe, hakları ve çıkarlarının daha iyi korunması için çaba gösteriyorlar. Çevrim dışı tüketimden çevrim içi alışverişe, yeni tüketim eğilimleri ve modelleri ortaya çıktı.

Tüketicilerin tercihlerini zenginleştirirken, bu yeni modeller ayrıca tüketim ortamının iyileştirilmesi ve tüketici hakları ve çıkarlarının daha iyi korunması gerekliliğini artırdı. Ekonomik kalkınmada tüketimin temel rolünü güçlendirmek, toplumun ortak çabasını gerektiriyor. 

Tüketimi iyileştirmek ve tüketici hakları ile çıkarlarını daha iyi korumak, piyasaya yeni bir canlılık getirecek ve Çin’in yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak. Ayrıca insanlara tatmin, mutluluk ve güvenlik hissi sağlayacak.