Türkiye’nin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) şubat ayında 51,7 olarak gerçekleşti. Endeks ocak ayında 54,4 olarak gerçekleşmişti.

PMI şubat verilerine göre, takip edilen 10 sektörden dördü üretimini arttırırken, en güçlü büyüme ana metaller sektöründe gerçekleşti. On sektörün tamamında tedarikçilerin teslimat süreleri arttı. Yeni siparişler yalnızca metalik olmayan mineral ürünler ile ana metal sanayi sektörlerinde artarken, toplam yeni siparişlerle kıyaslandığında daha fazla sektörün yeni ihracat siparişlerinde büyüme kaydedildi. On sektörün sekizinde istihdam artışı sağlandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI şubatta üst üste dokuzuncu ay eşik değer 50,0’nin üzerinde gerçekleşerek faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi. Ocakta 54,4 olarak ölçülen PMI, şubatta 51,7’ye gerileyerek sektörün performansında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

Faaliyet koşullarında gözlenen genel iyileşme, Covid-19 salgınının süregelen etkileri altında yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya rağmen gerçekleşti. Bu arada, yeni ihracat siparişleri ise üst üste ikinci ay artış kaydetti. Yeni siparişlerdeki yavaşlama ve hammadde arzındaki sorunlara rağmen, talep tarafında gözlenen bazı iyileşme işaretleri, imalatçıların üretimi artırmasında rol oynadı.

Kaynak: www.bloomberg.com