Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) çekilmesinden sonra Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanmasında Türkiye’nin rolüne ilişkin, “Türkiye’nin güvenlik alanındaki rolü, özellikle Kabil havalimanının işletilmesi ve teçhizat desteğinin sürdürülmesi son derece önemlidir.” dedi.

Atmar, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle bulunduğu Belek’te ikili ilişkileri ve Afganistan barış sürecini değerlendirdi.

Atmar, bu sabah düzenlenen Türkiye-İran-Afganistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında ele alınan konulara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Üç önemli alanı görüştük ve anlaşmaya vardık. Bunların ilki barış süreci, ikincisi güvenlik, terörle ve organize suçlarla mücadele ile yasa dışı göçün önlenmesiydi. Üçüncü alan ise ekonomik iş birliğiydi. Her üç alanda da görüş alışverişinde bulunduk. Her üç ortaktan da birçok yapıcı teklif geldi ve iyi bir anlaşmaya vardık.”

ABD’nin çekilmesinden sonra Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanmasında Türkiye’nin rolünü değerlendiren Atmar, şunları söyledi:

“Her şeyden önce, Türkiye’nin havalimanı için üst düzey teknolojik düzenlemelerin yanı sıra kabiliyet ve imkânlarını sürdürme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, diplomatik camianın ülkedeki mevcudiyetinin sürekliliği ve uluslararası toplumun Afganistan’a ve ulusal güvenlik güçlerimize desteği için gereklidir. Bunu tam olarak destekleyeceğiz. NATO’nun geri kalanının bu konudaki girişimi ve liderliği desteklemeye istekli olduğunu ifade ettiğine inanıyorum.”

Türkiye’nin Kabil’deki havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda Pakistan ve Macaristan’la iş birliği yapılabileceği yönündeki teklifine de değinen Atmar, “Macaristan, NATO’nun bir parçası olarak bu sürecin bir parçası olacak. (Afganistan’da) Hastaneyi işletmekle ilgilenen Norveç de bu sürecin bir parçası olacak.” diye konuştu.

Atmar, Türkiye’nin liderliğinde NATO’nun çabaları doğrultusunda bu girişimi başka NATO üyelerinin de destekleyeceğini, buna ABD’nin de dâhil olduğunu belirtti.

“TALİBAN ŞİDDETİ DURDURMALI”

Ülkede bir yandan şiddet artarken, barış görüşmelerinin geleceğine ilişkin düşüncelerini de paylaşan Atmar, artan şiddetin, Taliban’ın verdiği sözlere ne kadar uymadığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Atmar, Taliban’ın ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ve Afganistan hapishanelerinde tutulan Taliban üyelerinin serbest bırakılması halinde siyasi anlaşmaya varmak üzere barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilebileceğini, şiddeti azaltacağını, hatta ateşkes sağlayacağını ve uluslararası terörizmle bağlarını keseceğini belirtmesine rağmen sözünü tutmadığını vurguladı.

Uluslararası toplumun ve özellikle bölgenin Taliban’a Doha anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde çağrı yapması gerektiğini söyleyen Atmar, “Şiddeti durdurmalı ve barış görüşmelerinde iyi niyetle Afgan hükümetine katılmalılar.” ifadesini kullandı.

“TALİBAN KENDİ HALKINA KARŞI SAVAŞIYOR”

Atmar, ABD ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesi halinde Afganistan’ın geleceğini nasıl gördüğüne, durumun daha kötüye gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soruya ise “Taliban’ın Afgan halkına uyguladığı şiddet nedeniyle durum zaten daha da kötüleşti. Taliban şu anda yabancılara karşı savaşmıyor, kendi halkına karşı savaşıyor. Bunu da sözde ‘cihat’ olarak yapıyor. Afganistan’daki Müslümanları öldürmenin neresi cihattır?” yanıtını verdi.