Yeni endüstriler, yeni iş biçimleri ile yeni iş modellerinin katma değerinin, geçen yıl Çin’in ekonomik büyümesine büyük katkı yaptığı açıklandı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, “üç yeni ekonomi” olarak adlandırılan bu yeni büyüme faktörleri, geçen yıl ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 17,08’ini oluşturdu. Bu oran bir önceki yıla göre de 0,7 puan arttı.

Cari fiyatlarla hesaplandığında, “üç yeni ekonomi” geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artış kaydetti. Bu alandaki artış hızı GSYİH’nin büyümesinin de 1,5 puan üzerinde gerçekleşti.