Global Times

Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) verilerine göre, Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ilk üç çeyrekte şaşırtıcı bir şekilde yıllık bazda yüzde 9,8 arttı. Ancak üçüncü çeyrekte (Q3), ülkenin GSYİH’si, yurt içi ve yurt dışındaki ekonomistlerin ve kurumların beklentilerinin altında kalarak yıllık yüzde 4,9 büyüdü. Üçüncü çeyrekteki nispeten zayıf büyüme; elektrik kesintilerine, uluslararası tedarik zincirindeki aksaklıklara, bazı bölgelerde tüketimi azaltan Covid-19 salgınına ve Evergrande fırtınası nedeniyle emlak piyasasındaki zayıflığa bağlandı.

Çin ekonomisi pozitif kalmaya devam ediyor ve yıl için yüzde 8 büyüme söz konusu değil. Çin’in karşılaştığı kısıtlayıcı nedenler, ya geçicidir ya da doğası gereği belirgin biçimde küreseldir. Aslında, Çin diğer küresel aktörlere göre süreci nispeten iyi yönetti. Tedarik zinciri kesintileri ve Covid-19 salgını üçüncü çeyrekte diğer büyük ekonomilerdeki büyümeyi de etkiledi. Bu ekonomilerin büyümeleri beklenenden daha zayıf olabilir.

Elektrik sıkıntısının en belirgin sorununu çözmek devletin makro kontrolündedir. Dinamik sıfır vakalı salgın kontrol rotasında da iyileştirme için yer var. Dolayısıyla üçüncü çeyrekteki yavaşlama hiçbir şekilde Çin’in ekonomik toparlanmasının durduğu anlamına gelmeyecektir.

ÇİN GSYİH BÜYÜME HEDEFİNE ULAŞACAK

En önemli şey sorunla yüzleşmektir. Çin’in yıl için genel GSYİH büyüme hedefine ulaşılacaktır. Ekonomimiz, diğer büyük ekonomilerden çok daha iyi durumda. Ancak sorunlarımızı çözümsüz bırakmamız için hiçbir neden yok. Sorunları bulur bulmaz çözme ilkesine ve tutumuna bağlı kalmalıyız. Bırakın bunu alışkanlık haline getirmek için bahaneler bulmayı, hatta bunun “doğru” olduğunu düşünmeyi, sorunların uzamasına izin vermemeliyiz.

Üçüncü çeyrekte GSYİH, 0,1 ila 0,3 puan ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu sadece bir sayı değil. Birçok işletmenin sıkıntıda olduğunu, birçok kişinin gelirinin düştüğünü ve birçok kişinin güveninin sarsıldığını gösteriyor. Bu yavaşlayan büyüme trendini derhal değiştirmeli ve topluma ilham vermek için tekrar bir geri dönüş gerçekleştirmeliyiz. Ekonomistler, üçüncü çeyrekteki duruma ve bugün açıklanan verilere dayanarak, küçük-orta ölçekli işletmelerin yaşadığı genel fon kıtlığını gidermek ve üretim sektöründeki durgunluğu kırmak adına ülkenin para ile maliye politikalarında uygun ayarlamalar yapmasını ve ekonomik durgunluğu kırmasını bekliyorlar. Ayrıca uzmanlar, bu yılın ilk üç çeyreğinde altyapı yatırımlarının yıllık bazda yalnızca yüzde 1,5 oranında arttığına dikkat çekti. Bu rakam enflasyona göre ayarlandıktan sonra negatif büyüme olarak kabul edildi. 

ÇİN 14. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE 102 BÜYÜK PROJE PLANLADI

Çin, 14. Beş Yıllık Plan döneminde 102 büyük proje planlamıştır ve bunların uygulanması hızlandırılmalıdır.

Kamuoyu son zamanlarda ülkenin makro kontrol önlemlerini yanlış yorumladı. Normatif düzenlemelerin teşvik edilmesini ülkenin “değişen rota”sına işaret olarak gördü. Bu, Çin’deki özel işletmelerin güvenini sarstı. Güvenimizi sağlamak ve beklentilerimizi gerçekleştirmek için aşamalı, yapısal ve döngüsel konuları kamuoyunun yanıltıcı argümanlarından uzak tutmalıyız.

Toplum, ekonomik inşanın merkezi konumunun değişmeyeceğine ikna edilmelidir. Ülke, ortak refahı elde ederek güçlü maddi kaynaklar sağlamak için ekonomik kalkınmayı hızlandırmaya ve uzun vadede insanların geçimini iyileştirmeye kararlı olacaktır. Çeşitli bölge ve alanlardaki düzenlemeler bu temel görev etrafında gerçekleştirilecektir. Çin’in genel politikası, halkın daha iyi bir yaşam talebini karşılamaktan asla sapmayacaktır ve Çin, ekonomik ve sosyal kalkınma yasalarına aykırı “hareketler” yapmayacaktır.

Ayrıca makro kontrol önlemlerimizin mevcut sorunları çözmek için yeterli olduğundan emin olmak istiyoruz. Örneğin, para ve maliye politikalarımız ekonomik duruma tam olarak uyacak şekilde ayarlanacaktır. Güç krizi şu anda en belirgin sorun, ancak aynı zamanda ülkenin en fazla harekete geçme kabiliyetine sahip olduğu yer. Covid-19 salgını önleme ve kontrolümüz yeni bir norm haline geldiğinden, Çin’in Covid-19 vakalarını temizleme yetkinliği bizim için büyük bir avantaj yarattı, girişimlere ve ayarlamalara yer açtı. Genel olarak, yabancı medyadan bazılarının ilan ettiği gibi Çin ekonomisi için “yük” olması pek olası değildir.

EKONOMİK BÜYÜMEDE KISA VADELİ AŞAĞI YÖNLÜ DALGALANMALAR STRATEJİK BİR SORUN DEĞİL

Önümüzdeki 10 küsur yıl içinde Çin, kişi başına düşen GSYİH’sini 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkaracak. Bu süreçte Çin’in sistemik avantajı ve gücü, orta sınıf tuzağına yol açabilecek, sosyal çalkantı ve dış mali etki de dâhil olmak üzere ülkenin temel risklerden etkin bir şekilde kaçınmasına yardımcı olacaktır. Bu arada Çin’in geçmiş yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) karşı verdiği mücadele, Çin’i kuşatma kampanyasını kırmadaki yeterliliğini de kanıtladı. Küresel ekonomi üçüncü çeyrekte durgun seyrederken Çin, ihracattaki güçlü artışını sürdürdü. Bu, dünya ekonomisinin Çin’den ayrılamayacağının en son kanıtı olarak yorumlanabilir.

Çin de üçüncü çeyrekte sorunlar yaşadı. Bazı yerlerde yerel bürokrasi baş gösterdi ve elektrik kesintisi tüm süreci etkileyebilecek bir soruna dönüştü. Bu olmamalıydı. Hükümetin çevrim içi kamuoyu nedeniyle elektrik kesintisinin ele alınmasına önem vermesi de dikkat çekicidir. Çin’in sistemi sorunlarını çözme konusunda oldukça yetkindir. Fakat sorunları bulma ve onaylama süreci daha hızlı olmalıdır. Bu arada verilen bilgilerden gerçeği aramak, tüm hükümetler için her zaman bir ilke olmalıdır. Durum böyle olunca, ekonomik büyümede kısa vadeli aşağı yönlü dalgalanmalar stratejik bir sorun değildir ve Çin’in uzun vadeli performansı tahmin edilebilir.