Birçok uluslararası kuruluşun Çin’deki temsilcileri Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etti.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Komitesi Sekreteri Chen Quanguo ve Bölge Başkanı Şöhret Zakir 7 Haziran’da Urumçi’de adı geçen uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Chen Quanguo, Xinjiang’da insan haklarının ve tüm etnik grupların hak ve özgürlüklerinin yasalara uygun olarak korunduğunu belirtti.

ÇKP 18. Ulusal Kongresi’nden bu yana, Xinjiang’ın ekonomik ve sosyal kalkınması ve insanların geçim koşullarının iyileştirilmesinde eşi görülmemiş başarıların elde edildiğini dile getiren Chen Quanguo, tüm etnik gruplara mensup insanların kazanç, mutluluk ve güvenlik duygusunun arttığını ve Tanrı Dağları’nın güney ve kuzeyinde sosyal istikrarın sağlandığını kaydetti.

Chen Quanguo, son yıllarda ilgili uluslararası kuruluşlarla afet önleme ve azaltma, insanların geçim koşullarının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, yeşil tarım ve sağlık hizmetleri alanlarında fikir alışverişinde bulunduklarını ve ekonomi, finans, fikri mülkiyet hakları, sanayi, tarım, sağlık ve çevre gibi alanlarda uluslararası kuruluşlarla derin ve somut iş birliğini yürütmek istediklerini belirtti.

Ziyarete eşlik eden Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, Çin’in batısında parlayan bir inci olan Xinjiang’da yaşayan etnik grupların Çin ulusunun büyük ailesinin önemli üyeleri olduğunu dile getirdi.

Ma Zhaoxu, ziyarette bulunan uluslararası kuruluşların temsilcilerinin Xinjiang’ın ekonomik ve sosyal kalkınma durumu hakkında bilgi edinmesi, Xinjiang’la ilgili iş birliği için önerilerde bulunması ve Xinjiang’da ekonomi ve toplumun yüksek kaliteli kalkınmasına destek sağlamasını ümit ettiklerine dikkat çekti.

İlgili kuruluşların temsilcileri, Xinjiang’la arasında sağlam iş birliği temeli bulunduğunu ve büyük iş birliği potansiyeline sahip olduklarını ve yoksulluğu azaltma, fikri mükiyet haklarının korunması, tarım ve kırsal alanların gelişimi, afet önleme, halk sağlığı hizmetleri, akıllı şehir inşası, altyapı yatırımı, yenilenebilir enerji geliştirme gibi alanlarda daha derin iş birliği yürütmeye hazır olduklarını kaydetti.