CGTN / Jia Wenshan

ÇKP, hiç şüphesiz Çin Komünist Partisi’nin kısaltması. Ama ben bu üç harfin, partinin 1921’de kurulmasından bu yana, bütün Çin’de farklı anlamları olduğunu ileri sürmek istiyorum.

Bu yıl ÇKP’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Ben bu partinin üyesi olmasam da, Çin’de bulunuşumun ilk otuz yılında partiyi keşfetmem ve ikinci 30 yıl Çin’in dışındaki gözlemlerim, beni dünyada başka bir benzeri olmayan bu partinin sürekli gelişme ve uyum, büyüme ve güçlenme partisi olduğuna ikna etti.

Parti, Çin’in Zhejiang eyaletinin Jiaxing kentinde 1921’de 7 üyesinin bir gölde bakımsız bir teknede yaptıkları ilk gizli toplantı ile başladı. Bugün 90 milyondan fazla üyeye sahip, bu geçen 100 yılda üye sayısının yılda ortalama 100 kat artarak, 10 bin kattan fazla artmış olması demek. Partinin kuruluşundan 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar, bir devrim partisi olarak biliniyordu. Parti “sömürü ve baskının üç dağını”, emperyalizm, feodalizm ve bürokratik kapitalizmi Çin halkı için yıktı. 1949’dan 1979’a kadar bir inşa partisiydi (Komünist İnşa Partisi), çünkü halkın kullanımı için kara yolları ve demir yolları, su hazneleri ve pirinç tarlalarının yanı sıra ağır sanayi fabrikaları gibi modern altyapı projelerinin ulus çapında inşası ve nükleer silahlar gibi modern sanayi altyapısının inşasında Çin halkına başarıyla liderlik yaptı.

1970’lerde ortaokul ve lise öğrencisi olarak ben de memleketim olan Güney Shaanxi’de yerel yollardan birinin inşaatına okul sonrası görev olarak katıldım. 1979’dan 2013’e kadar Parti ilk olarak iki adım ileri bir adım geri şeklinde, reform ile dışa açılmanın endişeli ve sakıngan bir destekçisi olarak hareket etti ve ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderliğindeki küreselleşmeye akıllı bir vizyoner ve cesur adımlar atan örgüt olarak katıldı. Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) sorunsuz girişi, 2008 Beijing Olimpiyat Oyunları’na başarıyla ev sahipliği yapması ve 2010’da Shanghai Dünya Fuarı’nı düzenlemesi hem Çin’in reform ve dışa açılmasının kutlamaları ham de dünya çapında tanınmasının işaretleriydi. Ancak parti bir süre yolsuzlukla uğraştı. Merkezi hükümetin 2013’ten bu yana aldığı kararlı önlemlerle bir vicdan partisine dönüştü. Xi’nin idaresiyle, Parti hem Çin halkı ve de Çin uygarlığının partisi haline geldi.

İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE LİDERLİK

“2035 Öngörüleri” ile birlikte 14. Beş Yıllık Plan Parti tarafından hazırlanıp önerildi ve hem Çin Ulusal Halk Kongresi hem de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı tarağından Mart 2021’de yapılan “İki Toplantı”da herkes için uluslar topluluğunu gerçekleştirme ortak hedefi ile bütün Çin’de temel modernizasyon hedefi ile onaylandı.

Bu arada, Çin Uygarlık Partisi “bin yılın projesi” denen, Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin yanı sıra baş mimarı olmanın yanı sıra, Parti Platformu’nda ortak bir geleceğe sahip insanlık toplumunun inşa edilmesini temel dünya vizyonu olarak kabul etti. Kuşak Yol İnisiyatifi’ne bütün dünyadan 170’den fazla ülke ve uluslararası örgüt, kısmen Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AIIB) finanse ettiği altyapı yatırımı üzerine asıl iş olarak odaklanarak katılırken, Kuşak Yol İnisiyatifi sadece küresel kalkınma rejiminde yeni gıpta konusu haline gelmedi, ABD Başkanı Joe Biden’ın sadece ABD iç piyasası için 3 trilyon dolar değerindeki altyapı yenileme ve inşaat planı gibi benzer girişimler üretti. Bütün bunlar ÇKP’nin, insanlığın gelişimi için ileri bir eğilime liderlik ederek, “Çin Uygarlık Partisi” diye adlandırılmayı hak ettiğini açıklıyor. Parti ne eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi ABD’li şahinlerin önerdiği gibi yıkılmayı ne de ABD liderliğindeki jeopolitik ittifak ya da ABD Başkanı Joe Biden’ın ördüğü küresel demokrasi ittifakı tarafından sıkılaştırılmış bir kuşatmayı hak etmiyor.

Başardıkları, şimdi ne yaptığı ve gelecekte ne yapmayı planladığı dikkate alındığında, ÇKP sadece Çin halkının partisi değil, aynı zamanda uygarlığın geleceğini temsil eden insanlığın partisidir. Gelin yıkmayı amaçlayarak onu kıskanmayalım, şeytanlaştırmayalım ve kuşatmayalım. Aksine, geçmişteki yanlış adımlarına rağmen, onun hem Çin hem de dünya için alışıldığı üzere iyilik yapmasına izin verelim. Aksine yapmamız gereken şey; İnsanlık için çalıştığı, insanlıktan uzaklaşmadığı ve insanlığa karşı olmadığı sürece Parti’yi desteklemektir.