Başkent Beijing’de dün başlayan 13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 4. Toplantısı’nın başlıca gündem maddeleri arasında, ÇUHM Hong Kong Özel İdari Bölgesi (SAR) Seçim Sistemini İyileştirme Karar Taslağı yer alıyor.

Karar taslağı, Çin’in en yüksek yasama organı olan ÇUHM’nin SAR seçim sistemini iyileştirmek için açıkladığı temel ilke ve genel düşüncedir.

Vatanseverlerin Hong Kong’u yönetmesi, Hong Kong’un uzun vadeli istikrarını sağlamanın anahtarıdır.

Karar taslağında SAR seçim sistemini iyileştirmek için beş temel ilke ortaya koyuldu:

Bir Ülke İki Sistem, Hong Kongluların Hong Kong’u yönetmesi ve yüksek derecede özerklik politikaları uygulanmalı;

Ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarları korunmalı;

Hukukun üstünlüğü izlenmeli;

Hong Kong’un gerçek koşullarına uyulmalı;

SAR yönetiminin yönetişim verimliliği artırılmalıdır.

Bu ilkeler, Tek Ülke ilkesine bağlılık ve İki Sistem’e saygı arasındaki farklılık birleştirerek, hem merkezi hükümetin Hong Kong genel yönetimini korumakta hem de SAR tarafından sahip olunan özerkliği yerine getirmektedir.

Bunun yanı sıra, bu temel ilkeler Çin karşıtları ve Hong Kong’u kaosa sürükleyenler ve yurtdışı Çin karşıtı güçlerin ajanlarının şehrin yönetim yapısına girmesini engellemekte ve Hong Kong’da kalıcı ikamet edenlerin seçme ve seçilme hakkını tam korumaktadır.

İdari Amir Carrie Lam aynı gün yaptığı açıklamada, söz konusu beş temel ilkeyi desteklediklerini ve yerel mevzuat yoluyla tedbirleri mükemmelleştireceklerini ifade etti.

Bunu yanı sıra, Hong Kong toplumunun her kesimi vatanseverlerin Hong Kong’u yönetmesini garanti altına alan kurumsal düzenlemeye destek verdiklerini açıkladı.

Karar taslağı ayrıca SAR seçim sisteminin genel düşüncesini iyileştirmektedir. Genel sistem tasarımında seçim komitesinin yeniden yapılandırılması ve yetkilerinin artırılmasına odaklanacak. Seçim komitesi idari amirin dışında Yasama Konseyi üyelerinin büyük bir bölümünü seçmekten ve Yasama Konseyi üyeleri için tüm aday gösterilmesine doğrudan katılmaktan sorumlu olacak.

Hong Kong’un seçim sisteminin çekirdeği olan seçim komitesi Hong Kong toplumunun tüm kesimlerini ve sınıflarını temsil etmektedir. Söz konusu karar taslağı, Hong Kong toplumunun dengeli ve düzenli bir şekilde siyasi katılımını genişletecek ve Hong Kong’un gerçek koşullarına uyan bir demokratik siyasi sistemin gelişmesini sağlayacaktır.

Hong Kong’un seçim sisteminin iyileştirilmesi, Çin Anayasası ve Hong Kong Temel Yasası uyarınca Hong Kong’un Çin’in yerel bir idari bölgesi olarak konumlanmasına dayanmaktadır. Yeni düzenleme, Hong Kong’un gerçek koşullarına uyarak, Çin’in ulusal güvenliği ve Hong Kong’un uzun vadeli refahını korumayı amaçlamaktadır.