China Daily

Çin’in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Meclisi’nin bu yılki yıllık toplantısının sona erdiği basın toplantısında, Başbakan Li Keqiang, hükümet tarafından uygulanan vergi indirimlerinin 2013’ten bu yana 8,7 trilyon yuanı (1,37 trilyon dolar) aştığını belirtti. Bunu “daha fazla balık yetiştirmek için daha derin bir havuz inşa etmeye” benzetti.

Vergi indirimleri, hükümetin politika araç kutusundaki işletmelere yardımcı olacak seçeneklerden yalnızca bir tanesidir ve en yaygın olarak kullanılan diğer ikisi yatırım ve tüketim kuponu vermektir. Bununla birlikte, yatırım ekonomiyi canlandırırken, esas olarak yatırım zincirindeki işletmelere ve piyasa kuruluşlarına fayda sağlarken, tüketim kuponları yalnızca tüketiciler tarafından seçilen işletmelere yardımcı olur. Vergi indirimleri daha fazla işletmeye yardımcı olur ve en yüksek kapsama oranına sahiptir. Li’nin dediği gibi, “Geçen birkaç yıldaki uygulamamızdan, vergi indirimi ve ücret indiriminin etkisi en doğrudan olanıdır.”

VERGİ İNDİRİMLERİ, HÜKÜMETİN İŞLETMELERİN SORUNLARINI ÇÖZMELERİNDE YARDIMCI OLUYOR

Vergi indirimlerinden en çok yararlananlar küçük ve mikro ölçekli işletmelerdir ve zorluklarla karşılaştıklarında en savunmasız olanlardır. Bu nedenle vergi indirimlerine genellikle “uzun zamandır beklenen bir yağmur” denir, çünkü bunlar birçok küçük ve mikro ölçekli işletmenin para biriktirmesine ve hatta hayatta kalmasına yardımcı olabilir. Vergi indirim politikaları da, marjinal etkilerinin zayıflamasını önlemek için yıllar içinde sürekli olarak iyileştirildi. 2022 yılı, beklentileri aşan ve makro ekonomiyi istikrara kavuşturacak olan 2,5 trilyon yuanlık vergi indirimlerine tanık olacak.

Ayrıca vergi indirimleri, ileri üretim, bilim ve teknoloji araştırma hizmetleri, ekolojik ve çevre koruma, elektrik ve doğal gaz ile ulaşım gibi kilit sektörlere öncelik verecek. Yeniliği artırma, tedarik zincirinin bütünlüğünü koruma ve ekonomik güvenliği savunmadaki kilit rolleri göz önüne alındığında, bu öncelikli alıcılar ekonomi için tam da büyüme noktalarına ulaştılar.

Bazıları vergi indirimlerinin hükümetin mali kaynaklarını tüketebileceğini, ancak ekonomik canlılığını artırarak sosyal kalkınmanın desteklenmesine yardımcı olacağını iddia ediyor. Başbakan Li’nin belirttiği gibi, 2013’ten bu yana toplam vergi indirimleri 8,7 trilyon yuana ulaştı, aynı zamanda ulusal finansal gelir 2013’te 11 trilyon yuandan 2021’de 20 trilyon yuana yükseldi, bu da iyi bir ekonomik performans anlamına geliyor. Bir anlamda, bu sonuç Li’nin “daha fazla balık yetiştirmek için daha derin bir havuz inşa etme”sini yansıtıyor.  Vergi indirimleri, hükümetin işletmelere ve diğer piyasa varlıklarına sorunlarını çözmelerinde yardımcı olduğu anlamına gelir; bu süreçte hükümet, çıkarlarının bir kısmını herkesin çıkarı için feda eder.