China Daily

Yeni kuşak enformasyon teknolojilerinin gelişmesi veriyi toprak, emek, sermaye, örgütlenme ve teknolojinin yanı sıra bir üretim faktörü haline getirdi. Bu da veri güvenliğini ulusal güvenlik ile ekonomik ve toplumsal kalkınmanın önemli bir yönü yaptı.

Bu nedenle Çin’in en yüksek yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi bir veri Güvenliği Yasası kabul etti. Bu yasa 1 Eylül’de yürürlüğe girecek ve Çin’in ulusal güvenliğinin temelini güçlendirecek ve büyüyen dijital ekonomiyi koruyacak.

Yasa sınıflandırılmış ve hiyerarşik veri yönetimi, veri güvenliği denetimi, veri güvenliği risk değerlendirmesinin yanı sıra izleme, erken uyarı ve olağanüstü durum tepkisi için bir temel sistem kuruyor. Böyle bir sistem uygulayarak ve veri güvenliğinin risklerini ve zorluklarını yenerek, Çin egemenliğini, ulusal güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını daha iyi koruyabilir.

DİJİTAL EKONOMİNİN GELİŞMESİ İÇİN UYGUN KOŞULLAR YARATILMALI

Salgının önlenmesine ve kontrolü önlemlerine yardımdan erken deprem uyarı sistemlerinde, felaket önleme ile etkilerini azaltmakta kullanılmaktan çevrim içi eğitim ve tele tıbba kadar dijital teknoloji insanların hayatlarını iyileştirmek konuşunda büyük bir rol oynuyor. Ancak kullanıcıların kişisel verilerinin gereksiz yere toplanması müşterilerin haklarını ve çıkarlarını ihlal ediyor. Eşit derece endişe verici bir şey de kişisel verilerin sızması ve büyük verinin satışları artırmak amacıyla müşteri davranışlarını incelemek için kullanılması.

Veri Güvenliği yasası verilerin kötüye kullanılması ve suistimalini ve diğer yasa dışı faaliyetlerin cezalarını artıracak ve insanların kazanç, mutluluk ve güvenlik duygularını artıracak. Veri yaratmanın şimdi neredeyse bütün ekonomik faaliyetlerin bir parçası olduğunu dikkate alırsak, veri güvenliğini sağlamak dijital ekonominin sağlıklı gelişmesini desteklemek için kilit bir öneme sahiptir. Aynı zamanda ancak resmi daireler ile sanayiler arasındaki “veri adalarını” kırarak ve açık, güvenli ve düzenli veri akışını teşvik ederek, verinin değeri optimize edilebilir ve ekonomik büyümenin yeni taşıyıcıları geliştirilebilir. Ama bu açık veri verinin rastgele kullanımı anlamına gelmiyor, dolayısıyla açık veri kullanımı sınırları belirlenmeli ve standartlaştırılmış yararlanma süreci yaratılmalıdır. Veri akışının yeni yasaya uygunluğunu sağlayarak, yetkililer dijital ekonominin gelişmesi için uygun koşullar yaratacaktır.

Bu şekilde, Veri Güvenliği Yasası Çin’in ekonomik ve toplumsal kalkınmasına daha iyi hizmet edecek ve Çin’in küresel veri güvenliği yönetişimi dirayeti ile çözümlerine katkıda bulunacaktır.