China Daily

Geçen yılın ilk yarısı düşük bir baz olsa da, Çin ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 12,7 oranında büyümesi dünyanın ikinci büyük ekonomisinin toparlanma ivmesini sağlamlaştırdığı gerçeğini güçlendiriyor. 

Ekonominin karşı karşıya kaldığı dalgalanmalar göz önüne alındığında, son iki yılda yılın ilk yarısında yüzde 5,3 oranındaki ortalama büyüme oranı zor elde edildi. Ulusal İstatistik Bürosu’nun geçen hafta perşembe günü açıkladığı veriler, ekonominin bel kemiği olan üretimin geçen altı ayda güçlü biçimde yükseldiğini, bu süre zarfında temel işlerinden elde ettiği yıllık geliri 20 milyon yuan’ın üzerindeki sanayi kuruluşlarının ürettiği katma değerin yıllık bazda yüzde 15,9 oranında arttığını gösterdi.

Bu iki yıllık ortalamada yüzde 7 oranında artışı temsil ediyor. Hizmet sektörünün katma değeri büyümeye yüzde 53 oranında katkıda bulundu. Dış talepteki hızlı yükseliş üretimi desteklemede önemli bir rol oynadı, çünkü yılın ilk altı ayında dış ticaret geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 oranında artış gösterdi. 

İç talepteki büyüme henüz salgın öncesi oranı tamamen yeniden kazanmasa bile, istikrarlı biçimde gelişmeye devam ediyor. Yılın ilk yarısında tüketim malları perakende satışları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 23’lük artışla 21,19 trilyon yuana ulaştı ve son iki yılın tersine yılın ilk yarısındaki ortalama büyüme, ilk çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında daha fazla olmak üzere yüzde 4,4 oldu. 

İÇ TALEPTEKİ BÜYÜME İSTİKRARLI BİÇİMDE GELİŞİYOR

Kişi başına harcanabilir gelir, son iki yıla göre yılın ilk yarısında ekonomi büyüme oranından daha fazla olmak kaydıyla yüzde 7,4 oranında artarken, tüketici fiyat endeksi ve işsizliğin düşük seviyede kalmaya devam etmesi, iç talepteki istikrarlı toparlanma için sağlam bir temel olduğuna işaret ediyor. Bu, Çin’in yerel hükümet borçları ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) sınırsız parasal gelişme politikalarının yarattığı baskıyla yükselen enflasyonla baş etmede iyi bir iş yaptığı anlamına geliyor. 

Bu yılın ilk yarısında sabit varlık yatırımı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12,6’lık artışla 25,59 trilyon yuan’a çıkarken, bu yatırımlar arasındaki ileri teknoloji sanayileri ve sosyal hizmetler sektörü hızlı biçimde yükseldi. Bu, likidite emlak piyasası ve aşırı kapasite endüstrileri yerine yenilik, kamu hizmetleri ve teknoloji sektörlerine aktığı için piyasanın Çin ekonomisinin görünümü konusundaki iyimserliğini yansıtıyor. 

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinin büyüme eğrisinin Covid-19 salgınının zorlu testlerinin ve ABD’nin çevreleme çabalarının Çin’i yüksek kaliteli kalkınma yoluna bağlı kalmaya teşvik ettiğini gösteriyor. Bütün bunlar, Çin’in yıllık büyüme hedefi olan yüzde 6’nın üzerinin kolay hedef olduğunu kanıtlaması gerektiği anlamına geliyor.