Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab’ın daveti üzerine, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bugün 2022 Dünya Ekonomik Forumu video konferansına katıldı ve forumda bir konuşma yaptı.

Xi Jinping, önce iki hafta sonra Çin’in Ay Takvimi’ne göre kaplan yılına girileceğini hatırlatarak, Çin kültüründe kaplanın cesaret ve gücün sembolü olduğunu belirtti. Xi Jinping, şu an ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunan insanlığın “kanatları eklenmiş bir kaplan” gibi güçlü bir şekilde ileriye giden yolda tüm engelleri cesurca aşması ve yeni koronavirüsün getirdiği tüm belirsizlikleri ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.

TÜM ÜLKELER, ORTAK KADERİ PAYLAŞTIKLARI BÜYÜK BİR GEMİDE

Xi Jinping, mevcut dünyanın yüzyıldır hiç görülmemiş değişimler geçirdiğine ve bu değişimlerin anlık bir olay, bir ülke ya da bölge ile sınırlı olmadığına, derin ve dev bir çağ değişimi olduğuna işaret etti.

Çağ değişiklikleri ile yüzyılın salgınının üst üste geldiğini ve dünyanın yeni türbülans ve değişim dönemine girdiğine değinen Xi Jinping, salgınla nasıl başa çıkılması, salgın sonrası dünyanın nasıl inşa edilmesi gerektiği gibi konuların tüm ülkelerin halklarını ilgilendirdiğini kaydetti.

Xi Jinping, “Dünyadaki herhangi güç gelişmezse zayıflar, devlet yönetiminde ilerleme olmazsa toplum geriler. Dünya her zaman çelişkilerin hareketi içinde gelişir ve çelişkiler olmadan dünya var olamaz.” diye konuştu. Xi Jinping, tarih boyunca insanlığın birbiri ardına imtihanları ve krizleri aşarak, geliştiğini ve tüm halkların tarihsel uzun vadeli döngülerin karşılaştırmalı analizinden düşünmesi, krizlerde yeni fırsatlar yaratması, değişen durumlarda yeni sayfalar açması ve zorlukların üstesinden gelerek güç toplaması gerektiğini ifade etti.

Xi Jinping, gerçeklerin küresel krizin şiddetli dalgalanması içinde bulunan çeşitli ülkelerin 190’dan fazla kayıkta bulunmak yerine, ortak kaderi paylaştıkları büyük bir gemide bulunduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı. Xi, “Küçük bir kayık fırtına ve dalgalara dayanıklı değildir, ancak dev bir gemi büyük dalgalara direnebilir.” dedi.

“EKONOMİK KÜRESELLEŞME, ÇAĞIN TRENDİDİR”

Ekonomik küreselleşmenin çağın trendi olduğuna dikkat çeken Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bu süreçte birçok engelin ortaya çıkmasına rağmen, ekonominin küreselleşme yönünün hiç bir zaman değişmediğini ve değişmeyeceğinin altını çizdi.

Xi, dünya ülkelerin gerçek çok taraflılığa sadık kalarak, tecrit olmak yerine dışa açılma, ayrışmak yerine kaynaşmaya bağlı olup dışa açılan dünya ekonomisinin oluşumunu hızlandırması gerektiğini kaydetti.

Barışçıl kalkınma, iş birliğive ortak kazancın doğru bir yol olduğunu vurgulayan Xi, farklı ülkeler ve uygarlıkların karşılıklı saygı temelinde benzerlikleri arayıp, farklılıklarını bir kenara bırakarak, iş birliğive ortak kazanç yaratması gerektiğini belirtti.

İstikrarlı bir uluslararası düzen için çaba gösterilmesi ve tüm insanlığın ortak değerinin teşvik edilmesi gerektiğine değinen Xi, zıtlaşma yerine diyalog kurma ve bir ülkeyi tecrit etme yerine hoşgörü gösterme ilkelerine bağlı kalarak herhangi bir biçimdeki tek taraflılığı, korumacılığı, hegemonyacılığı ve güç siyasetine karşı çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

“ÇİN EKONOMİSİNİN GELECEĞİNE GÜVENİMİZ TAMDIR”

Çin ekonomisinin genel olarak iyi yönde geliştiğini hatırlatan Xi, 2021 yılında GSYİH’sının yüzde 8 civarında büyüdüğünü belirtti. Xi, hem “yüksek büyüme” hem de “düşük enflasyon” hedeflerinin gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Xi, yurt içi ve yurt dışı ekonomik ortamlarda meydana gelen değişimlerin büyük baskılara yol açmasına rağmen Çin ekonomisinin “çok dayanıklı, potansiyeli yüksek ve uzun vadede olumlu eğilimi”nin  değişmediğini vurguladı. Xi, Çin ekonomisinin geleceğine tam güvenle baktıklarını aktardı.

Çin’de ortak refah hedefine ulaşılması için eşitlikçilik yerine “pasta”nın büyütülerek rasyonel sisteme göre iyi kesilip paylaşılacağına işaret eden Xi, böylece bütün vatandaşların ülkenin kalkınmasının meyvelerinden daha fazla ve daha eşit bir şekilde yaralanacağını ifade etti.

Ekonominin geliştirilmesinin, kaynak ve çevreye zarar vermek anlamına gelmediğini kaydeden Xi, çevre dostu kavramının da ekonomiden vazgeçilmesi demek olmadığını vurguladı. Çin’in “Temiz sular ve yeşil dağlar, altın ve gümüşten dağlar kadar değerlidir” kavramında ısrar ettiğine değinen Xi, “dağ, su, orman, tarla, göl, çayır ve çöl”lerin entegre bir şekilde korunması ve sistemli olarak ıslah edilmesini hızlandırdığını söyledi. Xi, çevre dostu inşayı gerçekleştirmek, kirlilikle mücadele etmek, vatandaşların yaşam ve üretim ortamlarını düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını yineledi.

Davos’un kar ve buz sporları için dünyaca meşhur bir yer olduğunu hatırlatan Xi, yakında Beijing Kış Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Kış Oyunları’nın başlayacağına dikkat çekti. Xi, Çin’in dünyaya sade, güvenli ve harika olimpiyat oyunları sunma konusundaki güveninin tam olduğunu belirtti. Beijing Kış Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Kış Oyunları’nın sloganının “Ortak Bir Gelecek İçin Birlikteyiz” olduğuna işaret eden Xi, “El ele vererek tam güvenle geleceğe doğru yürüyelim.” diye konuştu.

Xi, daha önce 2 defa foruma katılarak, Çin’in ekonomik küreselleşme ve çok taraflılık konularındaki görüş ve fikirlerini dünyaya aktarmıştı ve dünyanın dikkatini çekmişti.