Çin Ulusal Yoksulluktan Kurtulma Ödül Töreni bugün Beijing’de yapıldı. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, törende önemli bir konuşma yaptı.

Xi Jinping, ödül töreninde tüm partinin ve tüm etnik gruplara mensup vatandaşların ortak çabalarıyla, ÇKP’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü gibi önemli bir tarihsel dönemde, Çin’in yoksulluğu azaltma savaşında nihai zafer kazandığını ilan etti.

Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi’nden bu yana, ÇKP yoksulluğun azaltılmasını kendi yönetiminde önemli bir konuma yerleştirdi ve insanlık tarihindeki en büyük çaplı yoksulluktan kurtulma çalışması uygulanmıştır.

Geçen sekiz yılda 832 yoksul ilçe ve 128.000 yoksul köyün tamamı yoksulluktan kurtarıldı.

Mevcut standartlara göre kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 100 milyon yoksul insan yoksulluk şapkasını çıkardı! Ortalama olarak, 10 milyondan fazla insan yoksulluğa veda etti. Yoksulluğun hafifletildiği alanların ekonomik ve sosyal gelişimi muazzam değişikliklere uğradı. Zorunlu eğitim, temel tıbbi bakım, barınma güvenliği ve içme suyu güvenliği tamamen gerçekleştirildi.

Kişi başına net gelir 2015’te 2,982 yuandan 2020’de 10,740 yuana çıktı. Yüzde 29,2’lik bir artışla yoksulluktan kurtulma yeteneği istikrarlı bir şekilde gelişti.

7,9 milyon hanenin ve 25,68 milyon yoksul insanın harap olmuş evleri yenilenmiş, 1,1 milyon kilometre köy yolu yeniden inşa edilmiş ve 35 bin kilometre demir yolu eklenmiştir.

Yoksulluk çeken bölgelerdeki kırsal elektrik şebekelerinin güç kaynağı güvenilirliği yüzde 99’a ulaştı ve yoksul köylerde fiber optik ve 4G oranı yüzde 98’i aştı.

Bunlar, insanlığın yoksulluğunun azaltılması tarihinde eşi görülmemiş büyük bir mucizedir.

Böylece Çin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi tarafından belirlenen yoksulluğu azaltma hedefini gerçekleştirmede, 10 yıl önce mutlak yoksulluk ve genel bölgesel yoksulluk sorununu başarıyla çözdü.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yoksulluğun azaltılması konusunda uluslararası iş birliğini sürdürdüklerini ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirerek, gelişmekte olan ülkelere ellerinden geleni yaparak yardımları sağladıklarını hatırlattı.

Xi Jinping, Çin’in yoksullukla mücadelede kazandığı başarıların hem Çin’e hem de dünyaya ait olduğunu ve insanlığın ortak kader topluluğu inşasına Çin’in katkısı olarak algılanabileceğini ifade etti.