Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İtalya’nın başkenti Roma’nın ev sahipliğinde düzenlenen 16. G20 Liderler Zirvesi’ne video aracılığıyla katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının devam ettiğine, dünya ekonomisinin toparlanmasının kırılganlığının sürdüğüne ve iklim değişikliği konusunun öne çıktığına işaret eden Xi Jinping, dünyanın yüz yılda bir görülebilecek büyük değişimlerle karşı karşıya bulunduğunu, uluslararası ekonomik iş birliğinin ana platformu olan G20’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ve insanlık için ortak kader topluluğu oluşturulmasına öncülük etmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuşmasında bazı öneriler ortaya koydu.

Uluslararası toplumun dayanışma içinde bilimsel bir şekilde salgınla mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Xi, G20’nin kaynakların seferber edilmesi ve iş birliğinin yürütülmesi konularında öncü rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, aşı geliştirme iş birliğinin güçlendirilmesi ve aşı şirketlerinin gelişmekte olan ülkelerle ortaklaşa aşıların Ar-Ge ve üretim sürecini hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Xi, aşı dağıtımında adalet ilkesine bağlı kalınarak, gelişmekte olan ülkelere aşı tedarikini artırmak ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen 2022 aşı hedeflerini uygulamayı desteklemek istediklerini ifade etti.

Xi Jinping, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) aşıların fikri mülkiyet haklarından muafiyeti konusundaki kararını ve aşı şirketlerinin gelişmekte olan ülkelere teknoloji transfer etmelerini desteklediklerini belirtti.

Xi Jinping, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimi için finansal destek sağlamaya da hazır olduklarını ifade etti.

Şu ana kadar 100’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşa 1,6 milyar dozdan fazla aşı sağladıklarını, yıl sonuna kadar bu sayının 2 milyar doza çıkmasını hedeflediklerinin altını çizen Xi, 16 ülkeyle ortaklaşa aşı ürettiklerini, 30 ülkeyle de Kuşak ve Yol aşı ortaklığı girişimini başlattıklarını kaydetti.

AÇIK DÜNYA EKONOMİSİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ekonomik toparlanmayla ilgili olarak makroekonomik politikalarda eş güdüm sağlanması, politikaların istikrar ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğine işaret ederek, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına destek ve kaynak sağlama sözünü tutmalarının önemine vurgu yaptı.

Küresel ekonomik yönetişim sisteminin ve ilgili kuralların iyileştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin çağrılarının dinlenmesi gerekliliğine işaret eden Xi, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) özel çekme hakkı düzenlemesini memnuniyetle karşıladıklarını ve salgından ciddi şekilde etkilenen düşük gelirli ülkelere borç vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Xi Jinping, merkezinde DTÖ’nün bulunduğu çok taraflı ticaret sisteminin sürdürülmesi, açık bir dünya ekonomisinin inşa edilmesi, endüstriyel zincir ve tedarik zincirinin güvenliğini ve istikrarını korumak için anlaşmazlıkların çözüm mekanizmasının en kısa sürede normal işleyişine döndürülmesi çağrısı yaptı.

Xi, endüstriyel zincir ve tedarik zincirinin dayanıklılığı ve istikrarı hakkında uluslararası bir forum düzenlemeyi teklif ettiklerini de söyledi.

Xi Jinping, dijital çağın getirdiği sorumlulukların üstlenilmesi gerekliliğinin altını çizerek, yeni dijital altyapı inşasının hızlandırılması, dijital teknolojinin reel ekonomiyle entegrasyonunun geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin bu alanda desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Xi Jinping, Küresel Veri Güvenliği Girişimi’ni önerdiklerine dikkat çekerek, tüm tarafların çıkarlarına saygılı, adil ve açık bir dijital yönetim ortamı oluşturmak istediklerini kaydetti.

YEŞİL KALKINMAYA BAĞLILIK TAAHHÜDÜ

Xi Jinping, konuşmasında son olarak uyumlu, yeşil ve sürdürülebilir kalkınma modeli geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

G20’nin ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluk ilkesini izlemesi gerektiğini dile getiren Xi, Paris Anlaşması’nın uygulanması ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar 15. Konferansı’nda elde edilen başarıların desteklenmesi çağrısı yaptı.

Xi Jinping, gelişmiş ülkelerin emisyon azaltımı konusunda örnek teşkil etmesi, iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesi ve gelişmekte olan ülkelere teknoloji ve kapasite inşası açısından destek sağlaması gerektiğine de dikkat çekti.

Çin’in ekonomide yeşil dönüşümü desteklediğini ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını artırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Xi, 2030’a kadar karbon zirvesine ve 2060’a kadar da karbon nötrlüğüne ulaşma hedeflerini yineledi.

Çin’in dışa açılma politikasına bağlı kalacağının altını çizen Xi, Çinli ve yabancı şirketler için adil bir piyasa düzeni sağlamak için piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası bir iş ortamı oluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.