Qing Hanedanı döneminde, Dzungar Hanlığı’nın isyanı Çin’in merkezi hükümeti tarafından bastırıldı. Çin’in kuzeybatısındaki sınırı belirlendi. Bundan sonra, Çin’in merkezi hükümetinin Xinjiang’daki yönetimi daha sağlamlaştırıldı. 1762 yılında kurulan İli Komutanlığı, Xinjiang’daki askeri ve siyasi işlerden sorumlu oldu. 1884 yılında, Xinjiang eyaleti kuruldu. “Xinjiang”, eski toprağın yeniden vatana geri dönmesi anlamına geliyor.

1761 yılında çizilen “İmparator Qian Long Dönemindeki Çin Haritası”, dünyada enlem ve boylam ölçüm tekniğiyle çizilen ilk ülke haritasıdır.

Xinjiang bölgesinin İmparator Qian Long döneminde Çin’e geri dönmesi nedeniyle, İmparator Kang Xi döneminde tamamlanmayan Çin haritası sonunda tamamlandı. Bu haritada, Xinjiang’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret edildi.

1765 yılında İmparator Qian Long’ın emrine göre, Giuseppe Castiglione adlı bir İtalyalı ressam, Huiların isyanının bastırılmasıyla ilgili 16 resmi yeniden çizmeye başladı.

Söz konusu resimlerin tamamlanmasının ardında, Paris’teki bakır levha yazdırma tekniğini en iyi bilen Fransız işçiler, bu resimleri bakır levhalar üzerine oydu.

Resimlerde, zamanın savaş ortamı ve İmparatorların ülkenin bütünlüğünü koruma kararlılığı sergilendi.

Resimlerde, Qing Hanedanı’nın Xiyu bölgesinde Dzungar Hanlığı ve Büyük ile Küçük Hoca’nın isyanları bastırması yansıtıldı.

Üzerinde İmparator Qian Long’ın yazıları oyulan anıt taş, günümüzde Xinjiang’daki Gedeng Dağı’nda bulunuyor.

Söz konusu anıt taştaki yazılar, zamanında ayrılıkçılarla mücadele eden farklı etnik grupların askerlerini takdirle değerlendiriyor. Bu anıt taş, Xinjiang’ın her zaman Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor.