Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dâhil Batı’daki Çin karşıtı bazı güçler Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili bol miktarda yanlış enformasyon uydurdu ve yaydı.

Xinjiang’la ilgili sorunlar asla insan hakları, etnik köken ya da dinle ilgili değil, aksine şiddetli terörizm ve ayrılıkçılıkla mücadele sorunlarıdır. Çin hükümeti Xinjiang’da yasalara uygun olarak terörizmle mücadele ve radikallikten kurtarma çabaları başlattı ve bu çabalar bütün etnik gruplardan insanların coşkulu desteğini aldı.

Bölgedeki insanlar barış ve refahı benimsemeye devam etti ve Xinjiang toplumu düzenli bir şekilde kalkınmaya devam ediyor. Bu gerçekler Xinjiang konusundaki yalanları çürütmek için en güçlü araçlardır. Gerçekler ve hakikat sonunda bütün yalanları bastıracaktır.

ÖN SÖZ

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi güzellik, çeşitlilik ve birlik toprağıdır. Bölgedeki 56 etnik grup, farklı etnik gruplardan insanların barış ve uyum içinde yaşayıp çalışmasıyla birlikte, güzel bir ana vatan kurmak, toplumsal istikrarı devam ettirmek ve ekonomik kalkınma ile refahı gerçekleştirmek, kültürel mirasın korunmasını, etnik birliği ve uyumu ve din özgürlüğünü geliştirmek için, tıpkı nar tanelerinin birbirine yapışması gibi bir ailenin üyeleri olarak yakından bütünleşmişlerdir.

Ancak ABD dâhil Batı’daki Çin karşıtı bazı güçler Çin’in Xinjiang ile ilgili bol miktarda yanlış enformasyon uydurdu ve yaydı. Çin’in imajına çamur attılar, Xinjiang’daki politikalarına iftira attılar, Çin’in içişlerine karıştılar ve uluslararası toplumu kandırmaya ve Xinjiang’da istikrar ve kalkınmayı engellemeye çalıştılar.

Yalanlar bir süre insanları yanıltabilir ama dünyanın güvenini kazanamaz. Gerçekler ve hakikat sonunda bütün yalanları bastırır. Xinjiang’la ilgili sorunlar asla insan hakları, etnik köken ya da dinle ilgili değil, aksine şiddetli terörizm ve ayrılıkçılıkla mücadele sorunlarıdır. Çin hükümeti Xinjiang’da yasalara uygun olarak terörizmle mücadele ve radikallikten kurtarma çabaları başlattı ve bu çabalar bütün etnik gruplardan insanların coşkulu desteğini aldı.

Bölgedeki insanlar barış ve refahı benimsemeye devam etti ve Xinjiang toplumu düzenli bir şekilde kalkınmaya devam ediyor. Bu gerçekler Xinjiang konusundaki yalanları çürütmek için en güçlü araçlardır.

Çin karşıtı güçlerin Xinjiang’la ilgili uydurduğu bazı söylenti ve yalanları anlattığımız yazı dizimizin üçüncü bölümünü sunuyoruz.

Yalan 13: Çin hükümeti, Xinjiang’daki etnik azınlıkların çocuklarını yatılı okullara gönderiyor ve onları ebeveynlerinden ayrılmaları için “zorluyor”.

Gerçek: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Zorunlu Eğitim Yasası şunları şart koşmaktadır; “İl düzeyindeki hükümet gerektiğinde, okul çağındaki çocukların ve uzak yerlerde ikamet eden ergenlerin zorunlu eğitim almalarını sağlamak için yatılı okullar kurabilir”.

Xinjiang, köyler ve kasabalar arasında uzun mesafeler bulunan geniş bir bölgedir ve bazı öğrencilerin okula gitmesi kolay olmadığından, eğitim kalitesinin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarını okullara getirip götürmek konusunda ağır bir yükü vardır. Xinjiang bu sorunu çözmek için, 1980’lerde 400 ilk ve orta yatılı okul inşa etti. Xinjiang, ülkenin geri kalanı gibi, yakın zamanda yatılı okul inşaatı için bilimsel planlar ve makul düzenlemeler yaptı. Bunlar, yeterli öğrenme ve yaşam tesislerini sağlamak için devletin ve özerk bölgenin ilgili inşaat standartlarına uyuyor. Zaman, yatılı eğitimin, eğitimin modernizasyonunu hızlandırmak ve Xinjiang’da hedeflenen yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olmak için etkili bir önlem haline geldiğini kanıtladı. Tüm etnik gruplardan öğrencilerin ebeveynleri yatılı okul modelini desteklemektedir.

Yatılı okulların inşası, eğitim yoluyla yoksulluğu azaltmak ve zorunlu eğitimin kalitesini iyileştirmek için özerk bölgenin mevcut koşulları ışığında Xinjiang tarafından yapılan bir düzenlemedir. Bu, etnik azınlıkların ilk ve orta okullarında eğitimin modernizasyonunu geliştirmeye yardımcı olur ve Xinjiang’daki farklı etnik gruplar arasında alışverişi teşvik eder. Buradaki uygulama, Çin’in diğer bölgelerinden veya dünyanın geri kalanından temelde farklı değildir.

Yalan 14: Xinjiang’daki okullar, öğrencilerin “beyinlerini yıkamak” için etnik dillerini Çince ile değiştirdi. Xinjiang, etnik azınlık öğrencilerinin kendi dillerini kullanmalarını yasakladı ve Uygur dili okullarını kapattı.

Gerçek: Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası ile Çin Halk Cumhuriyeti Standart Konuşma ve Yazılı Çince Dili Yasası, vatandaşların standart Çince konuşma ve yazı dilini öğrenme ile kullanma hakkına sahip olduğunu şart koşar. Devlet onlara ilgili koşulları sağlar. Xinjiang Çin dilinde eğitimi teşvik ederken, ilk ve ortaokullar için ulusal müfredat planına uygun olarak etnik azınlık gruplarının konuşma ve yazılı dillerinde kurslar sunmaktadır. Bu, etnik azınlık gruplarından öğrencilerin kendi sözlü ve yazılı dillerini öğrenme hakkını korur. Aynı zamanda etnik azınlık dillerinin ve kültürlerinin miras ve gelişimini etkin bir şekilde destekler.

Xinjiang’da ilk ve orta öğretim yedi dilde yapılmaktadır. Xinjiang’daki ana, ilk ve ortaokullar şu anda ulusal standart konuşma ve yazı dili ile bir etnik dilde iki dilli eğitim sağlamaktadır. Ulusal standart dili kullanmayı öğrenmek, insanların modern topluma daha iyi entegre olmalarına ve uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Tahsilde, iş aramada, iletişimde, iş dünyasında ve işte daha fazla kolaylık sağlar.

Yalan 15: Xinjiang, terörle mücadele bahanesiyle etnik azınlıkları bastırıyor.

Gerçek: Tamamlanmamış istatistikler, 1990’dan 2016’ya kadar etnik ayrılıkçılar, dini aşırılık yanlıları ve teröristlerin binlerce şiddet içeren terör eylemi planladığını ve gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bunlar, çok sayıda masum sivil ile yüzlerce polis memurunu öldürdüler ve ölçülemez mal kayıplarına neden oldular. Bu terörist faaliyetler, Xinjiang’daki çeşitli etnik grupların halkına anlatılmamış acılar yaşattı.

Çin’in Xinjiang bölgesi, karmaşık bir terörle mücadele durumu ve tüm etnik gruplardan insanların terörün durdurulması talepleri karşısında, bir dizi etkin önlem aldı. Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Terörle Mücadele Stratejisine ve diğer terörle mücadele kararlarına yanıt veren Xinjiang, terörü herhangi bir bölge, etnik grup veya din ile ilişkilendirmeme ilkesini onayladı. İnsan haklarını ihlal eden, kamu güvenliğini tehlikeye atan, etnik birliği baltalayan ve ülkeyi ayırmayı amaçlayan şiddet ile terör faaliyetlerine karşı yasalar çerçevesinde önlemler aldı. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana toplam bin 588 şiddet yanlısı ve terörist grup ortaya çıkarıldı, 12 bin 995 terörist tutuklandı ve 2 bin 52 patlayıcı malzeme ele geçirildi. Bu tür operasyonlar, aşırılığın sızmasını etkili bir şekilde engellemiş, kamu güvenliğini önemli ölçüde artırmış ve tüm etnik gruplardan insanların yaşam, sağlık, kalkınma ve diğer temel haklarını korumuştur. Xinjiang, arka arkaya dört yıldan fazla bir süredir şiddetli terör vakası bildirmedi.

Yalan 16: Memurların çeşitli etnik gruplardan insanlara yardım sunmak için kırsal bölge topluluklarına gönderildiği “fanghuiju” kampanyasının yanı sıra, kadrolar ile farklı etnik gruplardan kişiler arasında “etnik birlik kampanyası” ve dayanışma faaliyetleri, Uygur ailelerine müdahale etmek ve onları izlemek amacıyla Xinjiang tarafından benimsenmiştir.

Gerçek: Xinjiang, 2016’dan beri kadrolar ile farklı etnik gruplardan insanlar arasında “etnik birlik kampanyası” ve dayanışma faaliyetleri yürütüyor. 1,1 milyondan fazla kadro ve farklı etnik gruplardan işçi, 1,6 milyon farklı etnik gruptan insanla “akraba” olarak eşleşti ve birbirleriyle arkadaş oldular. Bunların arasında Han kadroları, aralarında Uygurların da bulunduğu etnik gruplarla eşleşti. Uygurlar da dâhil olmak üzere etnik azınlık gruplarının kadroları da Han halkıyla eşleşti.

Karşılıklı değişim, iletişim, entegrasyon, saygı ve yardıma dayalı olarak, kadrolar ve farklı etnik grupların çalışanlarına kendi avantajlarına olacak şekilde her şey tam anlamıyla sağlanmış, kırsal bölge sakinlerine refah yaklaşımlarını genişletmeleri için rehberlik edilmiş ve sağlık, istihdam ve eğitimde zorlukları çözmelerine yardımcı olunmuş ve halkın desteğini kazanan birçok iyi iş yapılmıştır. İstatistiklere göre, “etnik birlik kampanyasına” ve dayanışma faaliyetlerine katılan kadrolar ve farklı etnik gruplardan işçiler, yerel halkın yararına 18 milyon civarında işi sonuçlandırarak kırsal bölge halkına 940 milyon yuan ve 49 milyondan fazla malzeme bağışladı.  

Yalan 17: Xinjiang, Uygur Müslümanlarını her yerde bulunan kameralar, cep telefonu uygulamaları, internet ve diğer yüksek teknoloji araçlarıyla izliyor.

Gerçek: Xinjiang kanuna uygun olarak, sosyal yönetimi iyileştirmek ve suçu etkili bir şekilde önlemek ve engellemek için kentsel ve kırsal kamu alanlarına, ana yollara, ulaşım merkezlerine ve diğer halka açık yerlere kameralar yerleştirmiştir. Bu önlemler sosyal güvenliği artırmış ve tüm etnik gruplardan insanlardan geniş destek kazanmıştır. Önlemler herhangi bir etnik grubu hedef almıyor.

Sosyal yönetimi iyileştirmek için modern bilimsel ve teknolojik ürünlerin ve büyük verilerin kullanılması uluslararası toplumda yaygın bir uygulamadır. South ChinaMorning Post’a göre, yeni bir araştırma, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda’nın dünyadaki güvenlik kamerası sayısı açısından ilk 10 ülke arasında olduğunu ortaya koydu.

Yalan 18: Çin büyükelçilikleri ve konsoloslukları, denizaşırı ülkelerdeki Uygur halkının pasaportlarını yenilemeyi reddettiler ve yasal yetkiye dayanmayan tutuklama veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaları için evlerine dönmeye zorladılar.

Gerçek: Çin vatandaşlarının kişisel özgürlükleri ile ülkeye giriş ve çıkış hakları yasalarca korunmaktadır. Çin vatandaşı oldukları ve Çin vatandaşı olduklarını kabul ettikleri ve Çin yasa ile yönetmeliklerini ihlal etmedikleri sürece, pasaportların yenilenmesi veya değiştirilmesi için yaşadıkları Çin büyükelçiliğine veya konsolosluğuna başvurabilirler.

Çin büyükelçilikleri ve konsoloslukları hizmetlerini, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Çıkış ve Giriş İdaresi Yasası, Çin Halk Cumhuriyeti Pasaport Yasası ve denizaşırı farklı etnik gruplardan Çinlilerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür. Çin elçiliklerine ve konsolosluklarına pasaportlarının yenilenmesi veya değiştirilmesi için başvuran Xinjianglı Çin vatandaşları, ilgili yasalara uygunluk açısından incelendikten sonra kabul edildi ve onaylandı.

Yalan 19: Çin hükümeti yabancı gazetecilerin haber yapmak için Xinjiang’a gitmesini yasakladı.

Gerçek: Xinjiang açık bir yerdir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Yabancı Medya Kuruluşlarının Daimi Ofisleri ve Yabancı Gazetecilerin Haber Kapsamı Hakkında Yönetmeliklerine göre, yabancı gazetecilerin Çin yasalarına uymaları ve ilgili aşamalardan geçmeleri koşuluyla Xinjiang’da haber yapmalarına izin verilmektedir. Çin hükümetinin yabancı gazetecilerin Xinjiang’da haber yapmasını yasakladığı hiçbir koşul yok.

2018’in sonundan bu yana 100’den fazla ülke ve bölgeden bin 200’den fazla kişi, uluslararası kuruluşlardan yetkililer, diplomatlar, gazeteciler ve dini liderler de dâhil olmak üzere Xinjiang’ı ziyaret etti.

3-7 Eylül 2019 tarihleri arasında NBC muhabirleri haber için Xinjiang’a gitti.

Aralık 2020’de BBC muhabirleri haber yapmak için Kuqa İlçesine ve Xinjiang’daki diğer yerlere gitti.

Yalan 20: BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin, Xinjiang’ı ziyaret etmesi engellenecektir.

Gerçek: Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’i Çin’i ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etmesini memnuniyet verici buluyor ve Birleşmiş Milletler ile her zaman yakın iletişim içinde bulunuyor.

Yalan 21: Xinjiang, İslam ve dini inanç özgürlüğünü bastırıyor.

Gerçek: Dini inanç özgürlüğüne saygı duymak ve onu korumak, Çin hükümetinin temel bir uzun vadeli politikasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesi, Çin vatandaşlarının dini inanç özgürlüğüne sahip olmasını şart koşmaktadır. Anayasa’da yer alan din özgürlüğü ilkesi, Xinjiang’da tamamen uygulanmıştır. Xinjiang vatandaşlarının dini inanç özgürlüğü tamamen garanti altına alınmıştır. Dindar vatandaşların dini duygularına, inanç temelli ihtiyaçlarına ve geleneklerine tam olarak saygı gösterilmiş, kanunla güvence altına alınmış yasal dini faaliyetler ile dini ve kültürel miras koruma altına alınmıştır.

Xinjiang, Kuran ve Al-Sahih Muhammed İbn-İsmail el-Buhari’den Seçmeler gibi dini klasikleri ve kitapları Mandarin Çincesi, Uygur, Kazak ile Kırgız dillerine çevirmiş ve yayımlamıştır. Bu durum da göstermektedir ki, Xinjiang’da tüm etnik grupların inanç sahiplerine dini bilgi edinebilmeleri için kolaylık sağlanmaktadır.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi hükümeti 1996 yılından bu yana, 2020’deki Covid-19 salgını nedeniyle yapılan iptaller haricinde, yerel Müslümanların her yıl hac ziyaretleri için charter uçuşlarını organize etmiş ve giriş ve çıkışta güvenli ve düzenli hac faaliyetlerini ve tüm etnik gruplardan yerel Müslümanların hac ziyaretlerini başarıyla tamamlamalarını sağlamak için tıbbi bakım, yiyecek-içecek vb. yüksek kaliteli hizmetler sunmuştur.

Yalan No. 22: Sincan birçok camiyi yıktı.

Doğruluk kontrolü: Xiinjiang’daki camiler, ibadet edenlerin düzenli dini taleplerini nicelik açısından karşılıyor. Xinjiang’daki çeşitli düzeylerdeki , devlet kurumları, camilerin kamu hizmetlerini sürekli olarak iyileştirdiler. Hükümet, camiler için su, elektrik, doğal gaz, yollar, iletişim, radyo ve televizyon ve kütüphaneleri finanse etti. Abdest tesisleri ve sifonlu tuvaletler kuruldu. Camiler ayrıca tıbbi hizmetler ve elektronik ekranlarla donatıldı. Buralarda ayrıca bilgisayarlar, elektrikli fanlar veya klimalar, yangınla mücadele ekipmanları, içme suyu dağıtıcıları, ayakkabı galoşları veya galoş makineleri ve kilitli dolaplar var. Bu önlemler dini personel ve inananlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yalan No. 23: Xinjiang, dini personele “zulmediyor”.

Doğruluk kontrolü: Xinjiang’da büro personelinin yetiştirilmesi ve eğitimi güçlendirilmiştir. Bölgede Xinjiang İslam Enstitüsü, Kaşgar, Hotan ve Ili gibi yerlerdeki sekiz şubesi ve Xinjiang İslam Okulu da dahil olmak üzere on dini kolej ve okul bulunmaktadır. Bu kolejler, her yıl 3 bini aşan öğrencisiyle belirli sayıda lisans, ortaokul ve teknik ortaokul öğrencisi alır.

Yalan 24: Xinjiang, Müslümanların oruç tutmasını yasakladı.

Doğruluk kontrolü: Xinjiang’daki tüm etnik gruplardan Müslümanlar, öğretilerine, dini kurallarına ve geleneklerine uygun olarak, camilerde ve kendi evlerinde oruç ve İslami bayramlar gibi düzenli dini faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bu tür faaliyetler, herhangi bir müdahale veya kısıtlama olmaksızın, tamamen kendi özgür iradeleridir.

Müslümanlar için her yıl Ramazan ayında oruç tutmak tamamen kişisel bir tercihtir. Xinjiang’daki her seviyedeki devlet kurumu, Ramazan Bayramı ve diğer bayramlardaki dini faaliyetlerin pazar arzı ve güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir.

Xinjiang ile ilgili konulardaki yalanlar karşısında gerçekler-2 (tıkla ve oku)