Global Times

Xinjiang pamuğu Çin kamuoyunda merkezi öneme sahip bir konu haline geldi. Geçen yıl Xinjiang pamuğunu boykot edeceğini açıklayan H&M ve Nike dâhil bazı Batılı şirketler Çinli internet kullanıcıları tarafından kınandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Batı’nın Xinjiang’la ilgili konularda Çin’e koyduğu ortak yaptırımlar ve Çin’in karşı önlemleri her iki tarafta da duyguları artırarak, konunun hararetini yükseltti. Xinjiang üzerindeki anlaşmazlığın artması yeni başlamış olabilir. Çin halkının mücadelenin özünü görmesi, ABD’nin bu mücadeleyi nasıl vereceğini öğrenmesi ve kuşkularını nasıl ezeceğini planlaması gerekiyor.

Xinjiang, Çin-ABD rekabetindeki sıcak noktalardan biri. ABD’ye göre, Xinjiang’la alakalı konular en çok sömürülebilecek ve en büyük siyasi çıkar sağlanabilecek şeyler. Biden yönetimi göreve geldiğinden bu yana Çin’in sert muhalefetine bakmaksızın, eski ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo tarafından görev süresinin son günlerinde zorla yaratılan “soykırım” terimini kullanmayı seçti. Daha da kötüsü, Biden yönetimi bu terimi resmileştirmeye çalıştı ve müttefiklerini bunu kullanmaya zorladı. Washington’ın sinsi niyetlerine karşı uyanık olmaya devam etmeliyiz.

ABD, Xinjiang konularında Avrupalı müttefikleri ile bir çete oluşturdu, bu Biden yönetiminin Çin’e karşı müttefikleri ile birlikte hareket etme taktiği için ilk başarısı oldu. Ama hırsları bundan daha büyük. Nihai hedefleri “soykırım” etiketinin gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğu, özellikle de İslam dünyası tarafından kabul edilmesini sağlamak ve böylece Çin ile İslam dünyasını çatışmaya kışkırtmak ve böyle bir çatışmayı Müslüman ülkelerin büyük bir dış meselesi haline getirmek ve Batı ile Müslüman ülkeler arasındaki uzun süredir devam eden uygarlıklar arası çatışmayı sulandırmak.

Bu elbette asla varılamayacak kendi kendini pohpohlayan bir hedef. Washington kibirli bir şekilde, her şeyi yapabilme gücüne sahip olduğuna ve ondan sonra Xinjiang karşıtı cephelerini hızla canlandırmak için genişletmek üzere her fırsatı değerlendirebileceklerine inanıyor. Xinjiang konusundaki “çatışma alanı” Çin ile ABD arasındaki ideolojik çatışmada daha da öne çıkarılabilir ve bir cephe çatışma alanı haline gelebilir.

ABD, XINJIANG KONUSUNDA BATI’DAKİ SEFERBERLİĞİNİ GENİŞLETMEYE ODAKLANIYOR

ABD, şu anda Xinjiang konusunda Batı’daki seferberliğini daha da derinleştirip genişletmeye odaklanıyor. Xinjiang’a yaptırım yapmak için mümkün olduğu kadar çok ülke ve şirketi yanına çekmeye, “soykırım” etiketinin mayalanmasını başlatmak, bu etiketi her yerde Batı’nın Çin konusundaki söylemi haline getirmek ve onu bir kültürle ilgili sorun yapmaya çalışıyor.

ABD’nin bir sonraki adımı, Çin’e karşı saldırısını diplomatik mücadele alanının ötesine taşımak için, değişik kanalları kullanarak gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de İslam ülkelerinin Xinjiang’daki durum konusundaki görüşlerini etkilemek için Batı’nın yumuşak gücünü seferber etmek olacak. Bazı Müslüman ülkelerin hükümetleri üzerinde sivil baskılar yaratarak, ABD o zaman Çin’in bu ülkelerle iyi ilişkilerini zayıflatacak ve belirsizlikler yaratacak.

Bütün bunlar Çin’in kapsamlı tepki gösterme yeteneğini test edecek. Dünyanın Xinjiang’daki gerçek durumu anlamasını sağlamalıyız. Diğer konularla karşılaştırıldığında, Xinjiang’da zorla çalıştırma olup olmadığı konusunda daha fazla somut gösterge var, bu da Çin’in Batı ile ABD’nin karalamalarını reddetmesinin en iyi yolu. Dünyaya Xinjiang’ın dünyada en kaliteli pamuğu ürettiğini ve oradaki üretimin insan hakları ile ahlakın bütün standartlarına uygun olduğunu kanıtlayabiliriz.

Bu anlamda, birçok Batılı pamuk acentesi Xinjiang pamuğu ile ilişkilerini kesme şeklindeki durumlarını açıkladılar ki, bu bizim çıkarlarımıza aykırıdır. Ama Daha İyi Pamuk Girişimi’ni Xinjiang pamuğunu yeniden tanımlamaya çağırarak, onların tutumlarını değiştirmeye çalışmak, bizim mücadeleyi kazanmak için en iyi aracımız olacak.

ABD, BATILI ŞİRKETLERE XINJIANG PAMUĞUNU SİYASİLEŞTİRMELERİ İÇİN BASKI YAPTI

Siyasi tartışmalardan uzak kalmak çokuluslu şirketlerin ortak sloganıdır. Bu Batılı pamuk şirketleri Xinjiang’a karşı yaptırımlara katılarak bu tabuyu yıktılar. ABD bu şirketlere Xinjiang pamuğunu siyasileştirmeleri için baskı yaptı, bu küresel iş dünyasının paylaştığı değerleri tamamen karşıdır. Çin piyasasının genişleyen çekiciliğini dikkate alarak, biz hiçbir şekilde bazı insanların düşündüğü gibi güçsüz ve pasif değiliz.

Çinli internet kullanıcılarının bu şirketlerin Washington’ın baskısı altında geçmişte ve şimdi işledikleri suçları ifşa etmeye ve onlara piyasa yoluyla bedel ödetmeye hakkı var. Biz ayrıca Çin’in, gücü ile cazibesini göstererek ve durumda bizim için daha uygun olan değişiklikleri teşvik ederek, bir bütün olarak daha stratejik olması gerektiğini öneriyoruz.

Xinjiang yönetimi, yerel halkın ve refahın sürekliliğini sağlama iyi niyetimize dayanıyor. Xinjiang pamuğu Xinjiang’daki bütün insanların refahı ile ilgilidir. Gerçekler ile ahlak bizim tarafımızda ve mücadeleyi kazanacağımıza tam bir inanç içinde olmalıyız. Gelin değişik güçleri seferber edelim, bunların özel güçlerini tümüyle kullanmalarını sağlayalım ve egemenliğimiz ile onurumuzu yaratıcı biçimde savunmak için bir halk savaşı verelim.