Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından bugün yayımlanan “Xinjiang’daki Tüm Etnik Grupların Eşit Haklarının Teminatı” adlı beyaz kitapta, Xinjiang’ın dini inanç özgürlüğü politikasını eksiksiz olarak uyguladığı, normal dini faaliyetlerin yasalar doğrultusunda korunduğu ve vatandaşların dini inanç özgürlüğü hakkının etkin şekilde garanti altına alındığı belirtildi.

Belgede, Xinjiang’daki vatandaşların bir dine inanma özgürlüğüne olduğu gibi inanmama özgürlüğüne de sahip olduğunun altı çizildi.

Belgede, Çin’in, dini bilgilere erişimin sağlanmasını teminat altına aldığı, ülkede İslam, Budizm, Taoizm, Hristiyanlık ve diğer dinler hakkında birçok dilde dini kitaplar yayımlandığı kaydedildi.

Xinjiang’daki dini mekânların koşullarının iyileştirilmesinin sürdüğüne dikkat çekilen belgede, ilgili kurumların, uzun süredir onarımdan geçmemiş tesis ve yapılar için “Çin Halk Cumhuriyeti Kentsel ve Kırsal Planlama Yönetmeliği”ne uygun olarak, söz konusu dine inananların isteklerine saygı gösterilmesi koşuluyla yeni inşaatlar, yer değiştirmeler ve genişletmeler yoluyla olası güvenlik tehlikelerini çözerek, olağan dini faaliyetlerin sorunsuz şekilde ilerlemesini sağladığı da ifade edildi.