Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Halk Meclisi Daimi Komitesi Hukuk İşleri Komisyonu Başkanı Li Juan, Xinjiang’da öteden beri tüm etnik gruplardan emekçilerin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına önem verildiğini kaydetti.

Li Juan, emekçilerin demokratik karar alma, demokratik yönetim ve hukuka uygun demokratik denetim gibi siyasi haklarının korunduğunu ve özerk bölgede bir dizi kanun ve yönetmelik hayata geçirilerek, emekçilerin siyasi haklarının teminat altına alındığını ifade etti.

Tüm etnik gruplardan emekçilerin yasalara uygun olarak eşit istihdam haklarından yararlandığını dile getiren Li Juan, emekçilerin yasalara uygun olarak kendi mesleklerini seçme hakkının korunduğunu ve Xinjiang’da emekçiler için istihdam politikasının sağlandığını, istihdam kanallarının genişletildiğini ve istihdam eğitiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Li Juan, emekçilerin ücret alma ve sosyal sigorta ve sosyal yardımlardan yararlanma haklarının güvence altına alındığına ve asgari ücret garanti sisteminin uygulandığına dikkat çekti.

Li Juan, emekçilerin dinlenme ve tatil hakkına ve mesleki eğitim ve istihdam becerileri almalarına da olanak sağlandığını ifade etti.

Li Juan ayrıca, bölgede zorla çalıştırma girişimleriyle yasalara uygun olarak mücadele edildiğini belirterek, şiddet, tehdit veya kişi özgürlüğüne kısıtlamalar yoluyla zorla çalıştırma, hakaret, bedensel ceza, dayak, emekçileri yasa dışı arama ve gözaltına alma gibi eylemlerin kesinlikle yasaklandığını ve cezai sorumlulukların uygulandığını vurguladı.

Li Juan, Xinjiang’ın çalışma ve istihdam güvenliği politikalarının ve uygulamalarının uluslararası çalışma ve insan hakları standartlarına tamamen uygun olduğunu ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilgili girişimlerinin Xinjiang’da başarılı bir uygulama alanı bulduğunu ifade etti.