Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 46. Toplantısı çerçevesinde “Xinjiang’da istihdamın ve insan haklarının korunması” konulu bir video konferans düzenlendi.

İnsan hakları araştırmaları konusunda çalışmalar yürüten Çinli uzmanlar konferansta, Xinjiang’da etnik gruplara mensup vatandaşların istihdam durumu hakkında bilgiler paylaştı.

Xinjiang Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zulhayat İsmail, Xinjiang’da iş ilişkisinin oluşturulması, yürütülmesi, denetlenmesi ve koordine edilmesi süreçlerinin tamamının başta Çin Halk Cumhuriyeti Çalışma Yasası olmak üzere ilgili hukuk kuralları çerçevesinde düzenlendiğini vurguladı. İsmail, bu sayede Xinjiang’da yaşayan bütün vatandaşların istihdam hakkından faydalanması için güçlü bir hukuki güvence sağlandığını söyledi.

Xinan Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi İnsan Hakları Enstitüsü’nden Doçent Shang Haiming, bazı Batılı uzmanların Xinjiang’da sözde zorla çalıştırma yönündeki araştırmalarında, yerinde inceleme eksiklikleri, ideolojik etki ve karalama gibi sorunların bulunduğuna dikkat çekti. Shang, aslında son yıllarda Xinjiang’da insan hakları ve sosyo-ekonomik alanlarda ilerlemeler kaydedildiğini, çalışma haklarının korunması konusunda kaydedilen büyük başarıları herkesin gördüğünü dile getirdi.

Çin İletişim Üniversitesi İletişim Enstitüsü’nden doktora öğrencisi Niluper ise, Xinjiang’da yaşayan etnik gruplara mensup vatandaşların Xinjiang dışındaki bölgelerde çalışması konusunda yaptığı araştırmaların sonuçlarını paylaştı.

Niluper’in geçen sene Guangdong eyaletindeki beş işletmede çalışan 70 Xinjianglı ile yaptığı araştırmaların sonuçları, söz konusu kişilerin bu işletmelerde kendi istekleriyle çalıştıklarını ve bütün çalışma haklarının güvence altına alındığını ortaya koyuyor. Niluper, “Bu insanların Xinjiang dışında çalışması, gelirlerinin artmasına, bakış açılarının genişlemesine, dil ve mesleki becerilerinin iyileşmesine ve çocuklarının daha iyi eğitim almasına yardımcı oluyor.” dedi.