CGTN

21 ülkeden 30’dan fazla diplomatın Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ne yaptığı dört günlük ziyaret sona ererken, Çin’in bölgeyle ilgili politikası konusundaki eleştiriler ve söylentiler, bütün anlamsız suçlamalara ve uydurmalara son verilmelidir. Aksi iddia edilemeyen sonuç, Xinjiang ile ilgili ana akım Batı anlatılarının saygınlığını yitirmesidir.

Heyetin bir üyesi ve Shanghai İş Birliği Örgütü (SCO) Genel Sekreteri Vladimir Norov, temel ihtiyaç mallarının bölgenin gelişmesine ne kadar önemli ölçüde destek verdiğini görünce şaşırdı. Çin resmi istatistik verilerine göre, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2014 ve 2019 yılları arasında 919,59 milyar yuan’dan (yaklaşık 140 milyar dolar) 1,36 trilyon yuana (yaklaşık 207 milyar dolara) çıktı ve Covid-19 salgını öncesinde bölgenin ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 7,2 seviyesinde bulunuyordu. Bununla birlikte, istatistikler ve sembolizmin ötesinde, Batılı medya kuruluşlarının ve devlet adamlarının Çin’in bölgedeki politikası konusunda anlattığı söylentileri çürüten pek çok diğer çıkarım söz konusuydu.

Elçiler ayrıca Kaşgar kentinin Nazarbagh kasabasını ziyaret ettiler ve farklı toplumsal sınıflara mensup yerel halkla etkileşimde bulundular. Yerel halk, Çin’in bölgenin sosyoekonomik gelişmesine yönelik politikaları konusundaki olumlu görüşlerini paylaştı. Diplomatların ziyaretleri sırasında ayrıca Nepal, Malezya, Azerbaycan ve İran elçileri bölgedeki okulları, işletmeleri ve camileri ziyaret ettiler. Elçiler, Müslümanların dini özgürlük konusunda herhangi bir engelle karşılaşmadığını kabul ettiler.

Bölgesel hükümetin başkanı Shohrat Zakir, elçilerin Payzawat ilçesindeki kırsal su tedarik istasyonlarını ziyaretleri sırasında, Xinjiang bölgesinin, terör olaylarının yokluğunda son dört yılda önemli ölçüde değişim geçirdiğini belirtti. Shohrat Zakir’in açıklaması, Çin hükümeti ile Xinjiang sakinlerinin, halka ve bölgenin sosyoekonomik gelişmesine büyük zarar veren terörizmle mücadeledeki kararlılığının bir kanıtı.

XINJIANG SON DÖRT YILDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM GEÇİRDİ

Elçiler ayrıca, mesleki eğitim ve öğretimin Xinjiang halkının geçim kaynaklarına yeni yollar açtığı, barışa ve gelişme sürecine katkıda bulunduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardılar. Çin’deki Rusya büyükelçiliğinin geçici maslahatgüzarı Ivan Zhelokhovtsev, Batı medyasının bahsettiği bölge halkına baskı veya kitlesel işkence yapıldığı gibi iddiaların hiçbirine tanıklık etmediğini ifade etti. Bunun yerine, Aksu gibi kentlerde verimliliği artırmak ve yerel halkın geçim kaynaklarına katkıda bulunmak için modern makinelerin kullanıldığı tekstil işletmelerinin varlığı ortak bir görüştü.

Gerçek şu ki, sadece saygılı ikili iş birliği yoluyla bölgenin dinamikleri daha iyi anlaşılabilir ve diğer ülkelerin konulara ilişkin somutlaşmış anlatılarına saygı duyulabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Avustralya gibi en güvenilir müttefiklerinden bazıları, Çin’in Xinjiang politikasına “soykırım” damgası vurmak için ABD’nin adımlarını takip etme girişimleri konusunda gönülsüz davrandılar ya da bu girişimleri hiçe saydılar. Dahası, Çinli diplomatları, intikamcı kampanyalar ve kınamalar karşısında Xinjiang gerçeğini savunduğu için hor görmek, bölgedeki hakikatın Batılı söylemde anlatılandan tamamıyla farklı olduğu gerçekliğine gölge düşürmeyecektir.

Üst düzey yetkililerin görüşleri ile çıkarımları, sert açıklamalara ve karalama kampanyalarına meydan okuyor. Batı’nın suçlamaları, erdemden ve kişisel deneyimlerden yoksun. Diplomatların ziyareti, Çin’in Xinjiang konusundaki tutumunu doğruluyor.