CGTN / He Weiwen

Çin Halk Cumhuriyeti Yangtze Nehri Koruma Yasası 1 Mart’ta yürürlüğe girdi. Yasa, Yangtze Nehri’nin ekolojisinin korunmasına ve havza boyunca meydana gelecek gelişmelere ilişkin tüm yasal hususları açıkça öngörüyor.

Yasa, arazi kaynaklarının genel planlamasını, su kaynaklarının tahsisini, kaynakların korunmasını, su kirliliğinden yararlanmayı, ekolojinin rehabilitasyonunu, geleneksel endüstrilerin genel gelişimini, iyileştirilmesini, dönüştürülmesini ve yasal sorumluluğu kapsamaktadır.

Bu sadece Çin’in büyük bir nehir vadisini düzenleyen ilk yasasını değil, aynı zamanda 11 il ve belediyeyi kapsayan ve ülke ekonomisinin yarısına yakınını oluşturan Yangtze Nehri Havzası’nın tümünün kurallara dayalı planlamasını, çevre korumasını ve yeşil kalkınmasını da sembolize ediyor. Bu aynı zamanda, Çin’in Paris İklim Anlaşması taahhütlerini yerine getirmesi, 2030’a kadar en yüksek CO2 emisyonlarına ve 2060’a kadar karbon nötrlüğüne ulaşması için temel bir yasal garantidir.

YANGTZE NEHRİ’NİN KORUNMASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKIDA BULUNUYOR

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, beş yıl önce Yangtze Nehri Havzası’nda ekonomik kalkınmanın yol gösterici politikası olarak “Yangtze Nehri’nin korunmasını artırma ve aşırı kalkınmayı durdurma” çağrısında bulunduğunda, bu büyük alan fakir bir ortamdı. Shanghai, Nanjing ve Yizhen’de 400 binden fazla kimya işletmesi, beş büyük demir-çelik kompleksi, önde gelen yedi petrol rafinerisi ve mega ölçekli petrokimya fabrikası ve nehre 6 binden fazla kanalizasyon çıkışı vardı ve nehre yıllık 40 milyar ton ya da ulusun toplam yüzde 51’ine tekabül eden endüstriyel sıvı atık salındı.

Bundan beş yıl sonra, tamamen farklı bir manzara var. Yüksek kirliliğe sahip 8 bin fabrikanın tamamı taşındı, bin 361 yasa dışı iskele kaldırıldı veya tamamen yeniden inşa edildi. Tüm petrokimya işleri ve demir-çelik kompleksleri tamamen yeşil teknoloji ile dönüştürüldü. Yangtze Nehri kıyısında hiçbir çorak arazi bulunamadı. Nehrin kalitesindeki A suyunun payı 2016’ta yüzde 82,3’ten 2020’de yüzde 96,3’e yükselirken, E kalitesi kısmı yüzde 3,5’ten sıfıra düştü. Bu, birleşik hükümet planlaması ve koordinasyonu ile başarıldı. Gelecek nesillere sürdürülebilir, yeşil bir kalkınma ortamı sağlamak için, gelecekteki tüm gelişmeler sistematik ve kesin bir kanunla korunmalıdır.

Yangtze Nehri Koruma Yasası, iklim değişikliğine karşı ulusal çabaların güvence altına alınmasına yardımcı olmak ve Çin’in Paris İklim Anlaşmasına olan bağlılığını karşılamak için de gereklidir. Paris İklim Anlaşması, küresel ortalama sıcaklığı Sanayi Devrimi öncesi dönemden 1,5 santigrat dereceden fazla tutmamayı hedefledi. Küresel CO2 emisyonları 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 33,14 milyar metrik tona ulaştı. Dünya büyümesini engelleyemezse sıcaklık tehlikeye girecek. Çin’in CO2 emisyonları dünya toplamının yüzde 27,2’sini oluşturdu ve bugüne kadarki en büyük yayıcı oldu. 2020, Covid-19 salgını, ekonomi ve seyahat düşüşleri nedeniyle dünya çapında emisyonların yüzde 7 düştüğünü gördü. Çin ayrıca emisyonlarını yüzde 1,4 oranında düşürdü.

YANGTZE NEHRİ HAVZASI ÖNCÜ BİR MODEL OLACAK

Çin, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) birimi başına CO2 emisyonlarını 2005’ten 2017’ye yüzde 47 azaltarak 2020 hedefine, yüzde 45 azaltmayı başararak ulaştı. Bu, düşük karbonlu veya karbon nötr endüstrilere ve hizmet geliştirmeye doğru muazzam bir dönüşüm ile 10 yıl içinde geleneksel endüstrilerin yüksek teknolojilere yükseltilmesini gerektirecek. Yangtze Nehri Havzası, ülkenin toplam ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturduğundan, havza boyunca düşük karbonlu veya karbon nötr veya yeşil kalkınma, ulusal hedefe ulaşmada belirleyici katkılar sağlayacaktır. Kısacası, Yangtze Nehri’nin korunması yalnızca çevreyi temiz tutmak değil, aynı zamanda Çin’in gelecek nesillerdeki sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak anlamına geliyor.

Yangtze Nehri’nin korunmasını hızlandırmak ve aşırı kalkınmasını durdurmak, gelişmeyi yavaşlatmak anlamına gelmez. Aksine, son beş yıl Yangtze Nehri Havzası boyunca hızlanan yüksek kaliteli büyümeye tanık olundu. 2020 yılında, havza boyunca 11 il ve belediyenin toplam GSYİH’si, 2015’teki yüzde 42,3’e kıyasla, ülke toplamının yüzde 46,4’ü olan 47,16 trilyon yuan’a ulaştı. Yangtze Nehri Deltası (Shanghai, Jiangsu, Zhejiang ve Anhui) tek başına yüzde 24’e tekabül ediyor. Havza, bilgi ve telekom teknolojilerinde, yüksek kaliteli üretilmiş mallarda, yeni malzeme ve biyoteknolojide ülkenin toplamının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyordu.

Bir zamanlar ağır bir kirlilik kaynağı olan Nanjing Demir ve Çelik Grubu, hem yüksek kaliteli çelik ürünleri hem de yeni malzemeler için yüksek teknolojili bir üreticiye dönüştü. Nanjing Kimyasal Endüstri Parkı da yeni malzeme endüstrilerinin önde gelen bir kümesine dönüştürüldü. Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı ayrıca sekiz serbest ticaret bölgesi ve ilk 10 ulusal ekonomik kalkınma bölgesinden beşine sahip.

Yangtze Nehri Havzası’nın, büyük koruma ve iyileştirilmiş kalkınmayla, 2025’e kadar veya en geç 2030’a kadar Çin ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturacağı tahmin edilmektedir. Havza, 2035 yılına kadar orta büyüklükte gelişmiş bir ekonomi olma hedefine ulaşmak için tüm ülkeye öncü ve model olacak.