China Daily / Li Jia

Çin’in birçok bölgesinde yeni koronavirüs kümelerinin ortaya çıktığı haberleri hiç kuşkusuz alarm zillerini çalan haberlerdir. Ama daha fazla endişe yaratan şey daha önceki sayılara görü yaşlı insanlar arasındaki bulaşma oranlarının daha fazla olmasıdır.

Bulaşma bu kez yaşlı insanlar arasında neden görece olarak daha yüksek?

İlk olarak, insanlar toplumsal faaliyetlere katılmak ve belirli işleri yapmak için ev dışına çıkma eğilimindeler, çünkü yaşlı insanlar son zamanlarda genellikle daha iyi fiziksel bir yapıya sahipler ve artık geleneksel anlamda “yaşlı insan” olarak görülemezler. Yaşlılar daha fazla zengin, yüksek eğitim düzeyine sahip ve yaşlarına rağmen sosyal olarak daha aktifler.

İkincisi, yaşlıların bugünlerde daha fazla toplumsal ve ruhsal ihtiyaçları var. Çalışma yaşındaki insanlar günün büyük kısmını iş yerinde geçirir, çalışmalarından geçimlerini sağlar, meslektaşları ve yaşlılarla iletişim içinde olurken, gençler okullarda derslere girmekle ve okul arkadaşları ve arkadaşları ile oynamakla meşguller. Çalışma yaşındaki birçok insan ile öğrenci günlük rutinlerinden ve rutin toplumsal aktivitelerden sıkılma eğilimi içindeler ve yalnızlık arıyorlar.

Bunun aksine, yaşlı insanların çoğu, eşleri ile birlikte yaşamalarına rağmen, özellikle düzenli bir işleri olmadığı için yalnız bir hayat sürdürüyorlar. Bu nedenle ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak ve yalnızlıktan kurtulmak için toplumsal faaliyetlere katılıyorlar. Ve üçüncüsü, yaşlı insanlar, diyelim ki hastalıklara ve kazalara daha açık oldukları için tedavi olmak için daha sık dışarıya çıkma ihtiyacı duyuyorlar.

ÜLKE DEMOGRAFİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİK ARZ-TALEP YAPISINDA DA DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇAR

Birçok yaşlı vatandaş teknolojiye hakim değil ve yeni nesil sayısal teknolojiye yabancıyken, oldukça küçük bir kesimi, çevrim içi alışveriş ve elektronik ödemeyi bir yana bırakın, banka kartları ve ATM’lere bile aşina değil. Bu yüzden çevrim içi işlemleri yapamıyorlar ya da çevrim içi platformları kullanarak yiyecek ve diğer ürünleri sipariş edemiyorlar ve banka işlemleri yapmak ya da ihtiyaçlarını ve diğer ürünleri satın almak için banka, süpermarket ya da alışveriş merkezlerine daha sık gidiyorlar.

Aslında, yapılan bir araştırma banka şubelerine giderek işlem yapan müşterilerin yüzde 70’inin yaşlı insanlar olduğunu gösteriyor.

O zaman, yaşlıların kamusal alanlarda toplanması nasıl azaltılabilir?

Başlangıç olarak, polis karakolları yaşlıları hedef alan para yönetim dersleri ve sağlıkla ilgili promosyon toplantılarına yasaklayabilir, çünkü yaşlıların mallarını ve sağlıklarını korumayı hedeflese de bu tür faaliyetler onları bulaşma riskine açık hale getirebilir. Ve kitle örgütleri bu tür toplantıların örgütlenmesini önleme konusunda önemli bir rol oynayabilir.

Ayrıca yerel yetkililer ve kitle örgütleri yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılamak için belirli önlemler alabilir. Örneğin, yaşlılara bedava internet erişimi sağlayarak, yetkililer onların mobil teknolojiyi anlamasına ve toplumsal etkileşim ile ticari alışverişlerini çevrim içi olarak yapmalarına yardımcı olabilir.

Covid-19 salgını başlamadan önce, yaşlıların kamusal alanlarda toplanması bu ilerlemiş çağlarında onların sağlık koşullarının iyileşmiş olmasının bir işaretiydi. Bir dizi araştırma, daha fazla toplumsal katılım ile etkileşimin yaşlıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştireceğini gösterdi.

DAHA FAZLA TOPLUMSAL KATILIM YAŞLILARIN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL SAĞLIKLARINI İYİLEŞTİRİR

Ama bulaşma öbeklerinin son zamanlardaki artışı dikkate alınarak, yaşlı vatandaşları, bu tür toplumsal faaliyetlerden kendi iyilikleri için caydırmak gerekir. Belki de toplumsal ve kitle örgütleri uygun salgın önleme ve kontrol önlemlerini aldıktan sonra yaşlılar için bazı toplumsal faaliyetler örgütlemekte inisiyatif alabilirler, çünkü bulaşma riskini azaltmak sadece insanları izole etmeye değil, aynı zamanda bilimsel önlemlere de bağlıdır.

Bunun yanı sıra, internet şirketleri ve çevrim içi platformlar yaşlı insanları toplumsal etkileşim ve ihtiyaçlarını almak için interneti kullanmaya ikna edecek yollar tasarlayabilir ve süreç içinde kendi işlerini genişletebilirler.

2018’de Çin’in demografisi, 60 yaşın üzerindeki insanların sayısının ilk kez 0-4 yaş arasındaki çocukların sayısını aşması ile birlikte bir dönüm noktasına ulaştı. 2035’te 60 yaş üstündeki insanların sayısının çocukların ve onlu yaşlardakilerin sayısının iki katına ulaşması bekleniyor.

Ülkenin demografisinde bu tür bir değişiklik arz-talep yapısında da büyük değişikliklere yol açacaktır. İşletmeler için, yaşlıların ihtiyaçlarının nasıl daha iyi karşılanabileceği sadece bir toplumsal sorumluluk değil, aynı zamanda bir gelişme fırsatıdır.

Bu yüzden işletmelerin, yaşlı vatandaşların hayatlarını iyileştirmek ve Çin’in refah içinde, güçlü, demokratik, kültürel olarak gelişmiş, uyumlu ve güzel bir modern sosyalist ülkeye dönüşmesine yardım etmenin yanı sıra daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmak için bu fırsatı yakalaması gerekir.