Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi bugün “Yeni Çağdaki Çinli Gençler” başlıklı bir beyaz kitap yayınladı.

Çinli gençlere odaklanan ilk beyaz kitap, yeni dönemde ülkedeki gençlerin kazandığı başarıları kaydetmenin yanı sıra gençliğin ruhunu yansıtıyor.

Yeni çağdaki Çinli gençlerin daha iyi maddi ve manevi çevreyle daha nitelikli büyüme koşullarına sahip olduğu kaydedilen beyaz kitapta, Çinli gençlerin kendisini kapsamlı olarak geliştirerek yeni yetenekler kazanmak için motive olduğu vurgulandı.

Beyaz kitapta, Çinli gençlerin sıradan görevlerde bile yeteneğini yeterince yerine getirdiği, acil ve tehlikeli görevlerde önemli rol oynadığı, inovatif sektörlerde ise ön plana çıktığı ifade edildi.

Beyaz kitapta yeni çağdaki Çinli gençlerin dünyaya entegre olmaya daha açık ve kendinden emin olduğuna, iletişim ve iş birliği için “arkadaş çevresinin” genişlediğine dikkat çekildi.