China Daily

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbürosu, kısa süre önce merkezi bölgenin yüksek kaliteli kalkınmasını destekleyecek yönergeleri ele almak için toplandı.

Son yıllarda yetkililer, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli kalkınması,

Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Alanı’nın başlatılması ve Yangtze Irmağı Deltası’nın bütünleştirilmesinden Chengdu-Chongqing ikili kent ekonomik çevresinin desteklenmesine kadar bölgesel ekonomik kalkınmayı güçlendirmek için bir dizi ciddi önlem aldı.

Doğu bölgesini batı bölgesine ve kuzeyi güneye bağlayan merkezi bölge ülke yüz ölçümünün yüzde 10,7’sinden fazlasına ve nüfusun yüzde 28,1’ine sahip. Doğal kaynaklar açısından zengin olmasının yanı sıra, bu bölge altyapıyı geliştirdi ve kalkınma için büyük potansiyele sahip bir sağlam sanayi temeli hazırladı.

YENİLİK VE YEŞİL KALKINMAYI DESTEKLEME HEDEFLERİNE BAĞLILIK

Merkezi bölge ülkenin gıda ve enerji üretimi ve ham madde üssü, ekipman üretimi ile ileri teknoloji ve kapsamlı bir ulaştırma merkezi olarak konumunu sağlamlaştırırken yenilik ve yeşil kalkınmayı destekleme hedeflerine bağlı olmalıdır.

Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei ve Hunan eyaletlerini içeren bölgenin hızlandırılmış kalkınmasını desteklemek için birkaç önemli ulusal kalkınma planı başlatıldı. Örneğin Anhui, Jiangxi, Hubei ve Hunan eyaletlerinin hepsi Yangtze Irmağı Ekonomik Kuşağı’na dâhil edildi. Anhui ayrıca Yangtze Irmağı Deltası bütünleşmiş kalkınma stratejisine alındı ve Henan ile Shanxi ekolojik koruma ve Yangtze Irmağı havzasının yüksek kaliteli kalkınması stratejisinin kilit parçaları.

Merkezi bölge, gerçek ekonomi temelini sağlamlaştırarak ve sürdürülebilir kalkınma için kilit alanlarda yeniliği teşvik ederek, üretim sanayi üzerinde tam anlamıyla durmalıdır.

Merkezi eyaletler de ayrıca iş birliğini güçlendirmeli ve sanayi ve tedarik zincirleri ile yeteneklerini Yangtze ve İnci Irmağı Deltası bölgeleri ile bütünleştirmek için önlemler almalı, geleneksel sanayilerin transferini memnunlukla karşılamalı, yüksek sanayi yoğunlaşması ve güçlü rekabetle üretim merkezleri yaratmaya çalışmalıdır.