CGTN / Qian Zhijun

Hainan, ilk Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı’nın büyük açılışına ev sahipliği yapıyor. Salgın sonrası ilk yılda ekonomik ve ticari iletişim için uluslararası bir şölen niteliğindeki bu fuar, dünyanın salgın sonrası manzarasında Çin’in tüketiminin rolü hakkında üç olumlu işareti yansıtıyor.

Çin’in dünyanın geri kalanından önce tüketimdeki toparlanmasının, dünya ekonomik toparlanmasını birçok boyutta artırması muhtemeldir. Bu süreçte, küresel ekonomi ve ticarette uzun vadeli barış ile istikrarı sağlamak için ortak müzakere, birlikte inşa etme ve paylaşma şeklindeki küresel yönetişim görüşü umarız teşvik edilecektir.

ÇİN, BİR TÜKETİM DEVİ OLARAK İSTİKRARLI ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKIYOR

Bu fuar, 69 ülke ve bölgeden yüzlerce küresel şirketi, binden fazla markayı cezbetti. Fuara 20 binden fazla profesyonel alıcı ve 200 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kanımca, böylesine büyük bir başlangıcın temel nedeni, Çin’in istikrarlı ve hızlı bir şekilde küresel bir tüketim devi haline gelmesidir.

Çin’in son yıllarda kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 10 bin dolar sınırına yaklaşıp onu geçerken, tüketim artışı da diğer büyük küresel ekonomileri sürekli olarak geride bıraktı. Çin’in 2009-2019 dönemindeki tüketim harcamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık ortalaması yüzde 9,4’tür; bu küresel ortalamadan, üst orta gelirli ekonomilerin ortalamasından ve OECD üyelerinin ortalamasından yüzde sırasıyla 6,2, 4,1 ve yüzde 7,1 daha yüksektir.

Gelecek açısından, Çin pazarı ekonomik yapının daha fazla optimizasyonunun eşliğinde daha büyük bir tüketim potansiyelini açığa çıkaracak. Çinliler 2018 itibarıyla küresel GSYİH’nin yüzde 16’sına katkıda bulundular, ancak yalnızca yüzde 12 küresel tüketimin tadını çıkardılar. Üretim ve tüketim dengesizdi. Çin ekonomisi yüksek kaliteli kalkınmaya doğru ilerlerken, hem üretime hem de tüketime değer veren yeni bir ekonomik yapı oluşacak ve her birim GSYİH büyümesi muhtemelen tüketime daha fazla ivme kazandıracak.

Tahminime göre, kişi başına düşen GSYİH büyümesi ve ekonomik yapıdaki iyileşme, muhtemelen 2035 yılında Çin’in iç talebinin gerçek ölçeğinin 2019’unkinin iki katına çıkacağı anlamına gelecek ve umarım Çin, (enflasyonun etkilerini hesaba kattıktan sonra) 21. yüzyılın ortalarına kadar en büyük tüketici talebiyle tüketim pazarı olma yolunda Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geçecek.

ÇİN’DEKİ TÜKETİM KÜRESEL TOPARLANMAYI HIZLANDIRACAK

Tüketim kapasitesi ile ilgili olarak, IMF ve Dünya Bankası’nın son araştırması, salgın nedeniyle küresel olarak 114 milyon işin buharlaştığını ve Covid-19 öncesine göre dünyanın orta vadeli ekonomik kaybının yüzde 2,8 olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle küresel satın alma gücünün uzun vadede zayıflayacağı tahmin ediliyor.

Tüketim arzusuyla ilgili ise, salgının doğrudan etkisi ve ortaya çıkan finansal kırılganlık ile jeopolitik çatışmalar, dünya genelinde ikamet edenlerin ihtiyati tasarruf eğilimlerini hızlandırmakta ve tüketim artışını daha da engellemektedir. Böyle bir arka plana karşın, Çin tüketiminin erken toparlanmasının küresel ekonomiyi önemli ölçüde desteklemesi muhtemeldir. Çin’de düzenlenen tüketim malları fuarları ve ithalat fuarları gibi kanallar aracılığıyla küresel tedarik, Çinli müşterilere doğrudan ulaşabiliyor. Çin pazarındaki yeni talepler, “küçülen talep-kaybedilen iş fırsatları-daha da daralan talep” şeklindeki olumsuz döngüyü kırmaya yardımcı olabilir ve dünyanın Büyük Buhran gibi uzun süreli bir durgunluğa düşmesini engelleyebilir.

ÇİN’İN TÜKETİMİ YENİ KÜRESEL YÖNETİŞİM FELSEFESİNİ GÖSTERİYOR

Yukarıdaki analizden, salgın sonrası küresel ortamda, tıpkı aşısı gibi, Çin’in tüketim kapasitesinin sistematik öneme sahip küresel bir kamu ürünü haline geldiğini bulabiliriz. Bu kamusal ürünün dağıtımı, Çin’in savunduğu yeni küresel yönetişim ortak tartışma, ortak yapım ve paylaşım felsefesini ortaya koymaktadır.

Trump yönetimi, 2018 yılında, geniş çaplı mali teşvikinin yarattığı iç taleplerinin uluslararası pazara taşmasını durdurmak için “önce Amerika” politikasını izledi ve dünya ekonomisine ve finansmanına ağır bir darbe indiren küresel ticaret sistemlerini kırmak pahasına birkaç tur ticaret sürtüşmesi başlattı. Bu fuarın gösterdiği gibi, eylemlerinin tam tersine Çin, insanlık için ortak bir geleceği olan bir topluluktan başlamaya çalışıyor ve dünya çapında ortak bir iyileşme için tüketim kapasitesini gönüllü olarak dünyayla paylaşıyor.

Geleceğe bakıldığında, salgının şiddetlendirdiği küresel kamu mallarının arzındaki zayıflıklar giderek daha fazla açığa çıkıyor ve Çin’in yeni uygulamasının daha fazla Çin bilgeliği sunması ve salgın sonrası dönemde küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesini sağlaması muhtemel.