China Daily

Sichuan eyaletinin Guanghan ilinin Sanxingdui Harabeleri’ndeki kazılarda 500’den fazla kültürel nesne ortaya çıkarıldı. Geçen hafta cumartesi günü başlayan ve salı gününe kadar devam edecek olan kazılardaki keşfedilenler arasında bir altın maskenin parçaları, kuş şeklinde bir altın süs eşyası, büyük bir bronz maske, fildişi ve bir bronz ağaç heykeli de var.

Bu keşifler Sanxingdui ve antik Shu uygarlığı hakkındaki bazı şüpheleri gidermeye yardım edebilir.

Bazı uzmanlar süs eşyalarının ve fildişinin, Shu uygarlığının Güneydoğu Asya ile ve hatta Güney Asya ile ilişkisi olduğunu gösterdiğini söylüyor. Fakat arkeologlar çok sayıda bronz şarap kapları ve fildişi üzerine işlenmiş Çin figürleri gibi görünen şeyler buldukları için, bunlar Shu uygarlığının antik Çin uygarlığının bir parçası olduğunu gösterdiğinden böyle olmayabilir. Elbette bu kez ve daha önce ortaya çıkarılan altın maskeler antik Avrasya ile kültürel bağlarla ilgili ipuçları verebilir, ama bu antik Shu kültürünün temel kökeniyle ilgili kanıtları geçersiz kılmamalıdır.

BRONZ EŞYALAR HEDİYE ETMEK ANTİK ÇİN KÜLTÜRÜNÜN ASLİ BİR PARÇASIYDI

Her şeyden öte, bronz eşyalar hediye etmek, Mısır ve Hindistan dâhil başka bir kültürün değil, antik Çin kültürünün asli bir parçasıydı. Bu bakımdan, antik Shu kültürü antik Çin kültürüne çok benziyor, her ikisinde de alkol insanların tanrılarla ruhani bağlar kurmasını sağlayan kutsal bir adak olarak görülüyordu. Antik Çin şarap kupalarına benzer biçimde yapılmış, çok sayıdaki bronz şarap kapları antik Shu kültürünün bu geleneği izlediğinin bir işareti.

Çıkarılan bronz ağaç heykeli de 10 kutsal kuşu ve kutsal bir ağaç üstündeki yuvaya sahip antik Çin kültürüyle benzer bir özelliğe işaret ediyor. Yeni çıkarılan ağaç heykelde 9 kuş var, bu da kayıp kuşun gökyüzünde olduğunu ima ediyor.

Sanxingdui’de ortaya çıkarılan eski eserler antik Shu kültürünün antik Çin kültürünün bir parçası olduğunun sağlam kanıtıdır.