CGTN / Lu Jianfei & Li Suxiu

Bu yıl, “Salgın ve dünya: Küresel ortak kalkınmayı teşvik ederek ortak geleceği inşa etmek” temalı Asya Boao Forumu, 20-22 Nisan’da Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao bölgesinde düzenlenecek. Bu yıl Rusya-Ukrayna çatışmasının sebep olduğu enerji krizi yüzünden dünya ekonomisindeki toparlanma hızının yavaşlayabileceği dikkate alındığında, yeşil toparlanma bütün dünyada yoğun ilgi gören sıcak gündem maddelerinden biridir. 

Yeşil toparlanma, enerji dönüşümüne olanak sağlamak, karbondioksit emisyonlarını azaltmak, yeşil endüstriyi ilerletmek, teknolojik yeniliği desteklemek gibi uzun vadeli iklim değişikliğini önleme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayla uyumlu hale getirmede bir dizi ekonomik toparlanma önlemlerine verilen addır. Yeni ekonomik kalkınma modeli olarak yeşil toparlanma, gezegen için dayanıklı ve kapsayıcı bir sürdürülebilir ve ekonomik model oluşturmayı amaçlıyor. 

YEŞİL TOPARLANMA: KÜRESEL EKONOMİLERİ DURGUNLUKTAN ÇIKARMANIN EN İYİ YOLU 

Ekonomik krizlerle mücadelede her zaman iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi, refahı yeniden kazanmanın kolay yolu olan, ancak aynı zamanda bir kısır döngüde sıkışıp kalma olasılığı sunan eski kalkınma modelinin tekrarıdır. Diğeri ise uzun vadeli refaha yol açabilecek yeni bir ekonomik sistemi oluşturmak. 

2008 yılındaki uluslararası finansal krize kadar uzanan küresel toplum, ekonominin canlanması için geçmiş kalkınma modelini tekrarlama girişiminde bulundu. Gerçekten, ABD’nin kaya gazı devrimi ve imalat sektörünün canlanması gibi fosil yakıtlara aşırı bağımlı bazı ekonomik toparlanma modelleri, geniş çaplı büyüme modellerini tekrarlayan bazı ekonomik toparlanma planları bir zamanlar dünya ekonomisinin toparlanmasına ışık tuttu. Ancak, insan-doğa ilişkisinde sonradan artan gerilimler bu toparlanma planlarının etkilerini zayıflattı. Covid-19 salgınının patlak vermesi küresel ekonomik toparlanmayı daha zor ve çetrefilli hale getirerek, sonunda bu modelin başarısızlığını gözler önüne serdi. Bu gerçekler dünyadaki ülkeleri, yeşil, düşük karbonlu ve döngüsel ekonomik sistemin oluşturulmasının önemini yeniden düşünmeye teşvik etti. Bu yüzden temiz enerji ve sürdürülebilir ekonomik büyüme modeline sahip yeşil toparlanmayı, ekonomileri durgunluktan çıkarmak için tartışmasız bir seçenek haline getiriyor. 

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ: YEŞİL TOPARLANMANIN İVMESİ

Yeşil toparlanma paketleri, refahı iyileştirmek için önerilen enerji, çevre, düzenleyici ve mali reformlardır. Karbondan arındırma ve dijitalleşmeyi karakterize eden enerji dönüşümü yeşil toparlanma için iki şekilde ivme sağlamaktadır. 

Enerji dönüşümü, yeşil toparlanmada sürdürülebilir kalkınma elde etmek için karbon kilitlenmesini ortadan kaldırır. Yüksek emisyonların sebep olduğu karbon kilitlenmesi, yeşil toparlanma için en büyük sorunlardan biridir. Küresel karbon emisyonlarının ana kaynağı olarak elektrik üretiminin karbondan arındırılması, karbon kilitlenmesinden kurtulmak için önemlidir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) araştırmasına göre, 2020 yılında enerji üretimi küresel karbon emisyonlarının yüzde43’ünü oluşturuyordu. Çin’de 2021 yılında toplam karbondioksit emisyonu, yüzde 80 kadarını enerji sektörünün oluşturduğu yaklaşık 11.9 milyar tondu ve enerji sektörü, enerji sektörü karbondioksit emisyonlarının yüzde 40’ından fazlasını oluşturdu. Bu, Çin’de tüm dünyaya enerji endüstrisinin karbon nötrlüğü sağlamak için ana savaş alanı olduğu anlamına geliyor. Ekonomik toparlanmada yeşil gücü sağlamak için enerji altyapısı, enerji verimliliği ve enerji tüketimi modeli yönünden düşük karbon ve karbondan arındırma mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. 

Enerji dönüşümü, yeniliği hızlandırarak ve endüstrileri destekleyerek yeşil toparlanmayı güçlendirir. Enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımını ve enerji verimliliğini kapsar. Bu yeni ekonomik büyüme hedeflerini sağlayacak bütün sektörlerdeki yeniliklerde sinerjileri eşleştirmeyi ve güçlendirmeyi ve sistemik yeniliği gerektirir. Bundan başka endüstri yapısı enerji dönüşümüyle şekillenecektir. Enerjide dijitalleşme ve karbondan arındırmayla, yenilenebilir kaynaklar, karbon yakalama, kullanma ve depolama gibi pek çok gelişmekte olan endüstri vardır. Bu yeşil endüstriler, küresel ekonomik toparlanmayı daha sürdürülebilir bir biçimde daha hızlı şekilde destekleyecektir.

Bazı bölgelerin yeşil toparlanmayı desteklemek için enerji dönüşümünü hızlandırmada harekete geçmesi dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Avrupa Birliği (AB) Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu’na göre, 672,5 milyar Euro’luk yeşil toparlanma fonunun yüzde 37’si hidrojen gibi temiz teknolojileri finanse edecek, enerji karışımında yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artıracak ve enerji verimliliğini iyileştirecek. Bu yatırımlar daha sonra yeşil istihdamın yaratılmasını ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek. 

BİRLİKTE DAHA YEŞİL BİR GELECEĞE DOĞRU 

Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik durgunluk tüm dünya için acil, zorlu ve uzun vadeli sorunlar oluşturuyor. Küresel yeşil toparlanmanın katılımcısı, yardımcısı ve öncüsü olarak Çin, “1+N” karbon nötr politika sistemi önerme, kömür santralleri projelerini kontrol etme ve ulusal karbon piyasasını oluşturma gibi karbon zirvesine yönelik ulusal çapta güçlü adımlar atıyor. Çin’de dediğimiz gibi, “İnsanlar birlik içinde çalıştığı zaman, hiçbir şey kaldırılamayacak kadar ağır değildir.” Covid-19 salgınının ciddi ekonomik şoklarıyla karşı karşıya olan uluslararası toplumun, yeşil toparlanma konusunda iş birliğini artırması ve birlikte çalışması büyük önem taşımaktadır. Sadece daha kapsayıcı küresel yönetim, daha etkili çok taraflı mekanizmalar ve daha aktif bölgesel iş birliğiyle daha yeşil bir geleceğe yakında ulaşılabilir.