Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’nın bugünkü basın toplantısında yılın ilk çeyreğinde ülke genelindeki ekolojik ortam ve kalitenin sürekli iyileştirildiği bildirildi.

Hava kalitesi açısından, ülke genelindeki şehirlerde hava kalitesinin iyi olduğu ortalama gün sayısı ilk çeyrekte yıllık bazda 2,9 puanlık artışla yüzde 83,8 oranında pay oluşurdu. Ortalama PM2,5 konsantrasyonu metreküp başına 43 mikrogram olarak belirlenerek yıllık bazda yüzde 4,4 azaldı.

Beijing-Tianjin-Hebei ve çevresindeki bölgelerde iyi hava kalitesine sahip günler yıllık bazda yüzde 7,4 artarken, PM2,5 konsantrasyonu yüzde 3,1 azaldı.

Su ekolojik çevresi açısından, ilk çeyrekte I-III sınıf su kalitesine sahip yüzey suyu oranı yıllık 5,2 puan artışla yüzde 88,2 olurken, su kalitesi V sınıftan daha düşük olan yüzey suyu oranı yıllık 1,1 puan düşüşle yüzde 1,0’de seyretti.

İlk çeyrekte ulusal toprak çevre koşullarının genellikle sabit olduğu ve topraklar için çevresel risklerin temel olarak kontrol altına alındığı belirtildi.