China Daily / Song Xiongwei

Çin’in tarihi, ulusan yoksulluğa karşı mücadelesinin tarihidir. Çin halkının her zaman yoksulluktan kurtulmuş bir toplum hayal etmesine şaşmamalı. Bu haliyle, Çin’de geçen yıl mutlak yoksulluğu ortadan kaldırılması Çin’in ulusal gençleşme rüyasının gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir adımdır.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) sorunları çözmek için insan merkezli bir yaklaşım kullanır. Parti bunu devrime öncülük etmek, 1949’da Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra ülkeyi yeniden inşa etmek ve 1978’de ülkenin ekonomik kalkınmasını şaha kaldırmak için reform ve dışa açılmayı başlatmak için kullandı. Parti, görevlerini yerine getirmek için bugün de aynı felsefeye bağlı.

Yeni Demokratik Devrim sırasında, Parti köylüleri birleştirdi, toprak ağalarından fazla toprakları almak, ulusal zenginliğin daha eşit dağılımını sağlamak ve köylülere dağıtmak için harekete geçirdi. Bu Parti’ye halkın büyük çoğunluğunun desteğini kazandırdı ve daha sonra yoksulluğu ortadan kaldırma programının başlatılması için siyasi koşulları yarattı.

Parti, Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra halka, temel sosyalist sistemi kurarak sosyalist inşayı ilerleterek ve onları eski sistemi için sıkı çalışmaya teşvik ederek, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve halkın geçim şartlarının iyileştirilmesi için sağlam temeller atarak, sosyalist devrimi tamamlamasında önderlik etti.

Dışa açılma ve reformun başlatıldığı 1978’den itibaren Parti, üretici güçleri serbest bırakıp geliştirmek, halkın geçim şartlarını iyileştirmek ve yoksulluğu azaltma çalışmalarını desteklemek için, diğer şeylerin yanı sıra, büyük ölçekli yoksulluğu ortadan kaldırma programları uyguladı.

YOKSULLUĞUN YOK EDİLMESİ BİR MEYDAN OKUMADIR

Özellikle ÇKP’nin 2012’deki 18. Ulusal Kongre’sinden bu yana, Parti bütün yönleriyle orta derece refah içinde bir sosyalist toplum kurmanın en zor görevinin kırsal bölgeleri geliştirmek, özellikle yoksulluk çeken bölgeleri geliştirmek olduğunu vurguluyordu, çünkü kırsal alanları dışarda bırakan orta derece refaha sahip bir toplum, terimin gerçek anlamıyla bir orta derece refaha sahip toplum olamaz. Eğer kırsal kesimde özellikle geri kalmış bölgelerde yoksulluk ortadan kaldırılmazsa, Çin genel kalkınmasını gerçekleştiremez ve Çin nitelikli sosyalizmin üstünlüklerini gösteremez.

Parti 2012’nin sonuna doğru, hiçbir geri kalmış bölge ya da yoksul insanın yoksulluğu azaltma programının dışında kalmaması gerektiği konusunda önemli bir söz verdi, bu Parti’nin liderliğinde yeni dönemde yoksulluğa karşı mücadeleyi başlattı. O zamandan bu yana Parti yönetişimi iyileştirmek ve bütün yönlerden orta derece refaha sahip bir toplum kurmak için yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yüksek öncelik verdi.

Bir ülkenin ekonomik refahı ile toplumsal ilerlemesi çoğunlukla insanların geçimlerine, yaşam standartlarına ve temel kamu hizmetlerine yansır. Bu haliyle Parti’nin yoksulluğu ortadan kaldırmak için topyekun çabası Çin’in insan merkezli sisteminin diğer sistemlere karşı üstünlüğünü kanıtlamak için yeterlidir.

Parti ile hükümet yıllardır halkın geçinme ve kalkınmasına birinci önceliği verirken, yoksulluğu yok etmek, insanların refahını artırmak, toplumsal davaları güçlendirmek, ülkenin kalkınmasının herkesi yararlı olacağını garanti altına almak ve halkın ulusal kalkınmaya eşit katılma hakkını korumak için etkin önlemler aldı.

Yoksulluğun kaldırılmasından halkın temel haklarının korunmasındaki örnek başarılara, yoksulluğu yok etme ulusal programının makro düzeyde uygulanmasından insan haklarını geliştirmeye, korumaya ve yoksulluğu kaldırmak için belirli hedefler belirlemekten uluslararası yoksulluğun kaldırılmasına katkıda bulunmaya kadar, Çin birçok hedefe ulaştı ve böylece Çin halkının arzularını gerçekleştirmelerine yardımcı oldu.

YOKSULLUK TÜM DÜNYADA CİDDİ BİR SORUN

Yoksulluğun yok edilmesi aynı zamanda küresel yönetişimin karşı karşıya olduğu bir meydan okumadır. Zenginler ile yoksullar arasındaki farkın azaltılması için yıllardır süren küresel çabalara rağmen, zengin yoksul farkının bazı ülkelerde büyümesi ile birlikte, yoksulluk bütün dünyada ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Covid-19 salgınının bütün dünyada yoksullar üzerindeki en kötü etkiye sahip olması ve onların çoğunu aşırı yoksulluğa itmesi, sorunu daha da kötüleştirdi.

Dünya Bankası’nın Eylül 2020 raporu salgının bütün dünyada 70-100 milyon kişiyi daha aşırı yoksul hale getirdiğini, böylece mutlak yoksulluk içinde yaşayan insan sayısını 490 milyona çıkardığını belirtti. Çin mutlak yoksulluğu yok ederek sadece yönetişim için iyi bir örnek oluşturmadı aynı zamanda küresel yoksulluğu azaltma ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum kurma çabalarına da büyük bir katkıda bulundu.

Çin başka herhangi bir ülkeden daha fazla insanı mutlak yoksulluktan kurtardı ve bunu yaparken, dünyanın en büyük eğitim, toplumsal güvenlik ve sağlık sistemini kurdu. Bu en büyük insan hakları projesi ve dünyadaki en iyi insan haklarını koruma örneği olarak görülebilir.

Çin’in yoksulluğu yok etme hedefli önlemleri kendi gerçeklerine dayansa ve her ülkenin sorunu kendi gerçek koşullarına dayalı olarak ele alması gerekse de diğer gelişmekte olan ülkeler Çin’in yoksulluğu yok etme hedefli çalışmasını bir referans olarak alabilirler. Yoksulluğu ortada kaldırma hedefi yoksulluğun nedenlerini belirleme ve sorunlara örneğin, “Kim desteklenecek?”, “Kime yardım edilecek?” ve “Nasıl yardım edilecek?” gibi yerelleştirilmiş çözümler sunma anlamına geliyor. Bu yoksulluğu yok etme çalışmasını güçlendirebilir ve yeni yoksulluktan kurtarılmış insanların tekrar yoksulluğa düşme ihtimalini en aza indirger.

Bu Çin’in yoksulluğu yok etme başarısını genel küresel ekonomik kalkınma için aşırı önemli hale getiriyor.