China Daily / Li Guoxiang

Çin geçen yıl ülkede mutlak yoksulluğu ortadan kaldırarak, sadece 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden biri olan yoksulluğun azaltılması hedeflerini on yıl önce yerine getirmedi, aynı zamanda farklılaşan bölgesel yoksulluk sorunlarını da çözdü.

Yoksulluğu ortadan kaldırmanın dikkate değer başarılarını sağlamlaştırmak ve zayıf gruplar ile bölgelerin tekrar yoksulluğa düşmemesini garanti altına almak için Çin 14. Beş Yıllık Kalkınma (2021-25) döneminde hedefli yoksulluğu azaltma çalışmalarına devam edecek. Hükümet ayrıca sanayileri geliştirerek kırsal bölgeleri canlandırma çabalarını ve yoksulluktan yeni kurtulan bölgeleri 5 yıllık geçiş döneminde destekleyici politikaları sürdürecek.

Çin 13. Beş Yıllık Plan döneminde (2016-20) 832 kasabayı yoğun nüfusa sahip yoksul bölgeler olarak belirledi. Üst düzey liderlerden köy düzeyindeki işçiler ve kırsal kesimde yaşayanlara kadar herkesin koordineli çabaları sayesinde, bütün bu kasabalar 2020’e kadar gelen 5 yıl içinde yoksulluktan kurtarıldı.

Bu kasabaların ve ilçelerin birçoğu, hükümetin yıllar süren desteği sonucunda kısmen ya da tamamen finansal olarak bağımsız hale geldi. Örneğin, birçok kasabadaki çiftçi, yerel sanayilerin gelişmesi sonucu şimdi istikrarlı bir gelire kavuştu ve çok sayıda yerel yönetim artan ekonomik büyüme ve mali gelirler sayesinde yoksullara bedava eğitim, sağlık ve konut imkânı sağlıyor.

Ancak kamu finansmanı ve potansiyel riskler konusundaki bölgesel farklılıkları dikkate alarak, merkezi hükümet hedefli yoksulluğu yok etme çalışmalarına yaptığı harcamaları azaltmayacak ve aksine bu harcamaları yeni yoksulluktan kurtulan kasabalar için gelecek 5 yıl için artırabilecek. Fonlar tüm vatandaşların gıda, giysi, eğitim ve konut ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olacak.

BEŞ YILLIK GEÇİŞ DÖNEMİNDE DESTEKLEYİCİ POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLECEK

Farklı bölgeler arasındaki kalkınma farklılıkları ve doğu kıyı bölgelerinin batıdaki orta bölgelere göre daha fazla gelişmiş olması nedeniyle, yoksul kasabalar büyük oranda batı bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Ama Çin’in kaynakların bölgeler arasında daha eşit dağıtılması konusundaki sürekli çabaları sayesinde, bugün bütün ülkede kaynakların dağıtımı daha öncekinden çok daha eşit durumda.

Finansal yardım vermenin dışında, doğu eyaletleri ayrıca bazı sanayilerini batı bölgelerine naklederken, çiftçilere eğitim verdi ve imalat ile hizmet sektörlerinde daha gazla göçmen işçiye iş verdi, bu da ülke çapında yoksulluğa karşı mücadelenin kazanılmasında hayati bir rol oynadı.

Merkezi hükümet bu tür yardımların 5 yıllık geçiş dönemi boyunca, güçlendirilmiş denetim eşliğinde devam edeceğini açıkladı ve yoksulluğu ortadan kaldırma çalışmalarının başarısının bütün insanlar için daha iyi bir hayatın başlangıcını temsil ettiğini vurguladı.

Merkezi hükümetin son zamanlarda yoksulluktan kurtulan bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin tercihli politikalar devam edeceği ve kırsal bölgelerin canlanmasının meyvelerini paylaşacağı mesajı, onların üretim ve yatırımı artırmalarını teşvik edecektir.  Uzun dönemde, hükümetin bu tür adımları az gelişmiş bölgelerde kalkınmayı güçlendirecek ve kırsal bölgede yaşayanların gelirlerini artıracak ve böylece insanların tekrar yoksullaşmasını engelleyecektir.

14. Beş Yıllık Plan döneminde yetkililer, hükümetin yoksulluğu ortadan kaldırma planları çerçevesinde başka yerlere yerleştirilen insanlara yardım etmeye devam edecek. Aslında, yaklaşık 10 milyon insan hâlihazırda yoksulluktan kaçmak için uzak bölgelerde yeni kurulmuş bölgelere taşındı.

Kırsal canlanmayı gerçekleştirmek adına hükümet, göçmen işçilerin eğitimi ve istihdamı için daha fazla fırsat yaratacak böylece onlar becerilerini artırabilecek ve daha yüksek gelir elde edebilecekler. Buna ek olarak, kırsal canlanmanın yeni döneminde, Çin kırsal-kentsel farklı azaltmak ve genel ekonomik ile toplumsal modernleşmeyi gerçekleştirmek için batı bölgelerine daha fazla fon aktaracak.