CGTN / Stephen Ndegwa

Onlarca yıldır ekonomik kalkınma çok zor bir olay gibi gösterildi. Gelişmiş ülkeler, klasik kendini beğenmiş yaklaşımlarıyla, gösterişli ekonomik politikalarıyla yoksul ülkelerin kafalarını karıştırdılar ve onları aldattılar. Bu nedenle Çin’in 6 Nisan’da, “Küresel Yoksulluğunun Azaltılmasında Çin’in Katkısı” başlıklı yoksulluğun azaltılmasıyla ilgili bir Beyaz Kitap yayınlaması, kalıcı olarak işe yaramayan politikalar uyguladıktan sonra ekonomik bir döngü içindeki ülkelere yardımcı olmak amacına çok fazla katkıda bulunacak. Gerçekten gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu azaltma yaklaşımlarını yeniden düşünmesi gerekiyor.

Uzmanlar, ne kadar imkânsız gibi gelse de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini bağımsızlıktan bu yana kullandıkları bazı yapılardan ayırmaları gerektiğini söylüyorlar. Örneğin, bugün birçok Afrika ülkesinde kullanılan yeni sömürgeci sistemlerin ekonomik “esarette” bu ülkelerin zayıflamaya devam etmesini sağladığını gözlemliyorlar.

Çin’in Beyaz Kitabı, Çin halkının aşırı yoksulluğa karşı amansız mücadelesinde izlenen yolu ortaya seriyor, Çin’in yoksullukla mücadele çabasındaki yaklaşımını gösteriyor ve yoksulluğu azaltma hedefinde deneyimleri ile eylemlerini paylaşıyor. Burada önemli olan bunun, Çinlilerin kendilerinin anlattığı bir Çin hikâyesi olması. Ödünç alınan bir kalıbı uygulamıyor. Aksine bununla birlikte gelişmeyi değerlendirirken, evrensel değişkenleri göz ardı etmiyor.

Bu Beyaz Kitap, Çin’in aşırı yoksulluğu azaltmada kullandığı stratejileri sınırlandırıyor ve diğer gelişmekte olan ülkelere kabul edebileceği yeni bir yol sunuyor. Çin’in bu konuda referans noktası olarak yayınladığı daha önceki kaynağı sağlamlaştıran Beyaz Kitap, ayrıca Çin’in aşırı yoksulluğu yok eden ilk ülke olduğuna dair yanlış anlama ve söylenceleri çürütüyor.

“YOKSULLUĞUN AZALTILMASI STRATEJİSİ”

Çin’in stratejisinin gerçekten basit bir mantığı var. İnsanları, gerekli politikalar ve girişimlerin merkezine koymadan yoksulluğu azaltma konusunu büyük bir iştahla anlatamazsınız. Ancak bu uygulama, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in liderliğinde Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) sarsılmaz taahhüdünün sunduğu tam liderlik taahhüdü olmaksızın başarılamaz. 

Bu yıl yüzüncü yılını kutlayacak ÇKP, Beyaz Kitap’ta ifade edildiği gibi, ülkeyi “dünyada başka herhangi bir yerde nadiren görülebilecek ölçek ve şiddet seviyesindeki yoksulluk vebasından” on yıllar sonra başkalarından yardım almadan kurtarma itibarına sahiptir. Gerçekten Beyaz Kitap, bir formülden daha çok felsefedir. 

Çin, bu zor görevi başarmak için gerekli koşullardan yoksun bir ülke değil. Ülke, çalışkan ve zeki bir nüfus tarafından desteklenen bin yıllık bir uygarlıkla kutsanmış bir ülke. Bununla birlikte, bu yeteneklerin olumlu sonuçlar vermesi için kararlı ve ileriyi gören bir liderliğe ihtiyacı vardı, bu ihtiyacı da eksiksiz biçimde ÇKP sundu.

“Yoksulluğun azaltılması stratejisi” şu yol haritasını gösteriyor; kime yardım edilmesi gerektiğini bilen insanları belirlemek; nasıl yardım sunulacağını bilmek için liderliği ve ekip kurmayı güçlendirmek; nasıl yardım edileceğini bilmek adına farklı gruplar için belirlenen önlemleri uygulamak; yoksulluktan kurtulanların ne zaman ve nasıl kayıtlarının silineceğini bilmek için sıkı kriterler kabul etmek ve insanların yoksulluktan uzak durmalarına yardımcı olmak amacıyla takip izleme uygulaması yapmak. 

Tanıtım belgesi, kazanan stratejiler arasında yerel güçlü yönlerin geliştirilmesi ve çok yoksul bölgelerin ekonomik yapısının iyileştirilmesi olduğuna işaret ediyor. Örneğin, e-ticaret, güneş pili teknolojisi ve turizm birçok yoksul bölgenin ekonomisini çeşitlendirdi ve böylece onların piyasa arzını artırdı. 

STRATEJİLER AŞAĞIDAN YUKARIYA YAKLAŞIMI YOLUYLA KAPSAYICI OLMALI

Gelişmekte olan dünya kesinlikle bu belgede, kısa ömürlü ve alakasız ekonomi politikalarıyla ne yapacaklarını bilmemelerini durdurma konusunda onlara yardımcı olabilecek paha biçilmez dersler çıkaracaktır. Ancak bu Çin’in beyaz kitabının herkes için bir model olduğu anlamına gelmiyor. Tersine, neyin uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Yoksulluğu ortadan kaldırmak için sihirli bir değnek yok. O titizlikle sıkı bir çalışmayı gerektiriyor. Liderler ve öncülerin yaratıcılığını kapsar, çünkü anahtar oyuncular süreç sırasında uzlaşma oluşturmak yerine kusur bulduğunda önemli kazanımlar sağlanamaz. Çin’in yoksulluğa karşı mücadelesinin temeli, “iki güvence ve üç garantiyi” başarma yoluyla yoksulların yaşam standartlarının iyileştirilmesine dayanıyordu.

Beyaz Kitap’a göre, iki güvenceyle yeterli yiyecek ve kıyafet güvencesine, üç garantiyle ise zorunlu eğitim, temel sağlık hizmetleri ve kırsal kesimlerdeki yoksullar için güvenlik konut garantilerine atıfta bulunuluyor. Aynı zamanda, tüm temel ihtiyaçları etkin biçimde karşılayan ve gelecekteki kalkınma için güçlü bir zemin oluşturan eğitim, sağlık hizmeti, konut ve içme suyu tedarikinin iyileştirilmesini kapsıyor.

Sonuçta, Beyaz Kitap yoksulluğun ortadan kaldırılmasının hedef demografiyi kapsaması gerektiğini ifade ediyor. Yoksulların kötü durumlarını düzeltmeyi amaçlayan önlemler, onların düşüncelerini kapsamalı ve yoksulluğun kaldırılması fikrine tam olarak inanmalı. Stratejiler aşağıdan yukarıya yaklaşımı yoluyla kapsayıcı olmalı. “… Çin, yoksulların temel rolüne saygı duyuyor ve onları kendi rollerini oynamaya cesaretlendiriyor, onlara yoksullukla mücadele etme motivasyonunda ilham veriyor ve onların, kalkınmaya katılma, kalkınmanın meyvelerini paylaşma ve iç kaynaklı kalkınmayı sağlama yeteneklerini artırıyor.”