CGTN / Timothy Kerswell

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Büyük Halk Sarayı’nda başkanlığında düzenlenen ulusal takdir töreninde yaptığı konuşmasında Çin’in mutlak yoksulluk zaferini övdü. Bu törende, bazı önemli rol modeller onurlandırıldı ve bunun kadar eşit derecede önemli olarak, bu çok mühim görevin tamamlanmasında rol oynayan Çin hükümetinin ve halkının toplu çabaları takdir edildi.  

Cumhurbaşkanı Xi, fakirlerin, yoksulluğun yok edilmesi sürecinde oynadıkları rolü vurguladı. Hükümetin yoksulluğun giderilmesi için uygun yapıları ve liderliği sağlamasıyla, sıradan halkın yerel şartlar altında yoksulluğun üzerine eğilmek amacıyla yaratıcılığını ve kaynaklarını seferber etmesi için gücü ortaya çıkarabildi.  

Çin’in yoksulluğun giderilmesindeki önemli nokta, hükümetin her seviyesinden, bu mesele için ciddi kaynak sağlanmasına yönelik birleşik yanıt verilmesi oldu. 

Geçen sekiz yılda Çin’in yoksulluk sorununa yaklaşık 250 milyar dolarlık mali kaynak ayırdığı tahmin ediliyor. Eşitsizliği ele alma taahhüdünü gösteren, Çin’in daha zengin doğu illerinden dokuzunun hükümetlerinin ve bu eyaletlerden çok sayıda işletmenin, Çin’in bazı yoksul bölgelerinde yoksulluk sorunlarını çözmek için kendi kaynaklarını yatırması dikkat çekicidir.

Covid-19 salgını ve iklim değişikliği karşısındaki yönetim başarısızlıkları, en zengin ülkelerden bazıları da dâhil olmak üzere tüm dünyada inceleniyor. Buna karşılık Çin, en ciddi sorunların üstesinden gelmede yönetişim yapısının dayanıklılığını ve meşruluğunu bir kez daha gösterdi.

Çin’deki yoksulluğun ortadan kaldırılmasının son aşamaları, Covid-19’un şiddeti arttırdığı ve bunun hem Çin’de hem de dünyada neden olduğu tüm ekonomik bozulmalarına denk geldi. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in belirttiği gibi, Çin’in 2020 yılı yoksullukla mücadele hedefinden vazgeçmek için geçerli bir bahanesi vardı: “30 yıldır ilk kez yoksulluk artıyor.” Dünyanın geri kalanından daha iyi olunduğu için statükodan tatmin olmak hükümet için cazip olabilir. Bu nedenle Xi, Çin’deki yetkililere,  yoksulluğun ortadan kaldırılmasının zamanında yerine getirilmesi gereken Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi tarafından verilen ciddi bir söz olduğunu hatırlattı.

ÇİN HÜKÜMETİNİN YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMADAKİ BAŞARISI DÜNYAYA ÖRNEK OLMALI

Çin’in yoksulluğu ortadan kaldırma programının önemli bir bileşeni, politika çerçevesi için net hedefler belirleme yeteneğidir. “İki endişeyi” (yetersiz gıda ve sağlık hizmeti) ele almak ve “üç garantiyi” (sağlık, eğitim ve barınma) teşvik etmek, Çin’in bu sayede kaynakları öncelikli alanlara doğru seferber etmesini sağladı. Çin’in yoksulluk kavramı gelişti ve Çin’in kalkınmasıyla birlikte yoksulluk eşiği yükseldi, böylece toplumun en savunmasız kesimleri için bile yaşam standardı yükseldi. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasının sıkı çalışması, sıkı bilim ve faydaları, insanların maddi ihtiyaçlarından ayrı tutulan evrensel haklar gibi belirsiz kavramlarla olumlu bir şekilde karşılaştırılır.

Yoksulluğu ortadan kaldırma çabasının ölçeği, bu başarının önemine dikkat çekiyor. Son 40 yılda Dünya Bankası’nın mutlak yoksulluk tanımından kaçan dünyadaki her 10 kişiden 7’si Çin’dendi. Küba’nın Uluslararası Politika Araştırma Merkezi’nde kıdemli araştırmacı Eduardo Regalado, “Bu hedefe ulaşmak için Çin’in her yıl 10 milyon insanı yoksulluktan kurtarması gerekiyor.” dedi. “Yani,  dakika yaklaşık 20 kişi.”

Bazen bu başarıların ölçeği nedeniyle, çok sayıda bazı ince ayrıntıları gözden kaçırmak mümkündür. Geçen hafta yapılan tören, yoksullukla mücadele liderlerinin bazı bireysel ilham verici çabalarının altını çizerek bu konuyu ele aldı. Bazıları tarım araştırmacısı Zhao Yafu veya öğretmen Zhang Guimei gibi 40 yıl veya daha fazla yıl harcadılar, köylülere ekim teknikleri öğrettiler veya genç kadınları yüksek öğrenime devam etmeleri için eğitip teşvik ettiler. Bugünkü tören de bu kahramanları anmakla ilgiliydi.

Çin hükümetinin yoksulluğu ortadan kaldırmadaki başarısı, şimdi dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere aynısını yapmaları ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı bir öncelik haline getirmeleri için baskı yapıyor. Bu, uluslararası topluluğa BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini ciddiye alması için yeni bir ivme kazandırıyor. Çin, bu hedeflere 10 yıldan önce ulaşabilirse, dünyanın geri kalanı elbette olumlu örneği izleyerek 2030’a kadar mutlak yoksulluğun sona ereceğini hayal edebilir.