CGTN / Liu Chunsheng

26 Nisan’da Çin Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komisyonu’nun 11. toplantısı, altyapı inşaatının güçlendirilmesi konusunu incelemek için yapıldı. Toplantı, modern bir altyapı sisteminin her yönden modern bir sosyalist ülke inşa etmek için sağlam bir temel oluşturabileceğini vurguladı.

Merkezi hükümetin altyapı inşaatını güçlendirme kararı, hem ağ altyapısını hem de endüstriyel yükseltmeyi içermekte. Toplantı, Çin’in istikrarlı ekonomik büyümesi ve ilgili birçok sektör için daha fazla yatırım fırsatı çekmesi için daha fazla ivme kazandırmıştı. Çimento, çelik, yapı malzemeleri, inşaat ve diğer endüstrilere ek olarak, akıllı ulaşım, modern lojistik, ağ, dijital teknoloji, yeni enerji, yeşil çevre koruma ve diğer endüstriler de bundan faydalanacak.

Altyapı, “ekonomik altyapı” ve “sosyal altyapı” olarak ayrılabilir. Ekonomik altyapı, yollar, iletişim, su koruma ve kamu hizmetleri tarafından sağlanan enerji kanalları gibi üretim ve günlük yaşamla doğrudan ilgili olanları ifade eder; sosyal altyapı, yasal ve sosyal hizmetleri içeren temel hizmetleri ifade eder.

ÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK İLETİŞİM AĞINI KURDU

Yeterli altyapı yatırımı, doğrudan veya dolaylı olarak çıktı düzeyini, üretim verimliliğini artırabilir, ticareti genişletebilir, açıklığı teşvik edebilir, yoksulluğu azaltabilir ve bölgesel ekonomi ile toplumun koordineli ve sürdürülebilir kalkınmasını teşvik edebilir. Son 40 yıllık reform ve dışa açılma sürecinde, Çin’in altyapı inşaatı verimli sonuçlar elde etti ve Çin’in ekonomik büyümesinin önemli bir itici gücü ve ana rekabet avantajlarından biri haline geldi.

Örneğin Çin, yüksek hızlı demir yolları, otoyollar, sivil havacılık havalimanları, kıyı limanları, iç limanlar, iç su yolları ve diğer destekleyici tesislerle birbirine bağlanan bir ulaşım ağı oluşturmuş ve doğudan batıya uzanan büyük bir ulaşım kanal sistemi kurmuştur, kuzeyden güneye, Çin’in ekonomik kalkınmasını, bölgesel koordinasyonunu desteklemek ve insanların geçim kaynaklarını iyileştirmek için çok önemli bir rol oynamıştır.

Ülkenin bilgi altyapısı inşaatı da hızlandı. Çin, dünyanın en büyük ve teknolojik olarak gelişmiş bilgi ve iletişim ağlarını kurdu. 5G ağları, il düzeyindeki tüm şehirleri ve çoğu ilçeyi kapsıyor. Ülke çapında 300 milyon haneyi kapsayacak bir kapasite oluşturan büyük ölçekli bir gigabit optik ağ kuruldu. Çin, ulusal entegre büyük veri merkezi sisteminin düzenini tamamladı.

2 BİNDEN FAZLA “5G + ENDÜSTRİYEL İNTERNET” PROJESİ

Entegre altyapı inşaatı açısından, geleneksel altyapının akıllı dönüşümünü desteklemek için bilgi teknolojisi (BT) kullanıldı ve ekonomik dönüşüm ve yükseltmeyi yürütme kapasitesi artırıldı. Akıllı ulaşım alanında, limanların ve otoyolların akıllı dönüşümü, elektronik haritaların tam kapsamı, elektronik biletlerin tam olarak yaygınlaştırılması, ekspres elektronik yol faturalarının kullanım oranı, seyahat deneyimlerini ve lojistik hizmetlerini iyileştirdi.

Çin, kömür madenlerine adanmış dünyanın ilk son derece güvenilir 5G ağını piyasaya sürdü. Dönüşümden sonra çoğu kömür madeninde insansız işletim sistemleri kullanılıyor ve yüksek riskli pozisyonlardaki personel sayısı yüzde 50’den fazla azaltılıyor. Ayrıca, üretimin yeniden başlamasını teşvik etmek ve endüstriyel zincir ile tedarik zincirinin istikrarını korumak için önemli bir destekleyici güç haline gelen ülkede 2 binden fazla “5G + Endüstriyel İnternet” projesi inşa edildi.

Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komisyonu’nun 11. toplantısı, ülke çapında altyapı inşaatını artırmanın gidişatını belirledi. Kısa vadede, Covid-19 salgını küresel ekonomiyi rahatsız etmeye ve Çin’in gelişimini tehdit etmeye devam ediyor. Yurt içi ekonomi üç büyük zorlukla karşı karşıya; azalan talep, arz şoku ve zayıflayan beklentiler. Makro ekonomiyi istikrara kavuşturmak, istihdamı teşvik etmek ve insanların geçimini sağlamak ve yıllık hedef ve görevleri başarmak için Çin, altyapı yatırımlarının en önemlilerinden biri olan “etkili yatırımı genişletmek” gibi önemli politika aracını zamanında ve aktif bir şekilde, en önemli silah olarak kullanmalıdır.

BÖLGESEL EKONOMİNİN VE TOPLUMUN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Uzun vadede, altyapı inşaatlarının güçlendirilmesi, ulusal güvenliğimizin sağlanması, yurt içi döngünün engellenmesi, yurt içi ve uluslararası ikili döngünün teşvik edilmesi, iç talebin genişletilmesi ve yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, altyapı inşaatının güçlendirilmesine yönelik derinlemesine çalışma ve sistematik dağıtım, Çin’in kısa vadeli ekonomik toparlanmasını ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmasını dengelemek için önemli bir stratejik önlemdir.

Politika etkisini iyileştirmek için Çin’in, inşaatın tekrarlanmasını önlemek için hükümetin, işletmelerin ve halkın ihtiyaçları tarafından yönlendirilen proje talep analizi ve hesaplamalarını bilimsel olarak gerçekleştirmesi gerekir.

Ekonomik olarak gelişmiş doğu kıyı bölgeleri için Çin, bölgesel ekonominin ve toplumun dijital dönüşümünü hızlandırmaya daha fazla dikkat etmeli. Ayrıca orta ve batı bölgeleri, özellikle daha az gelişmiş bölgeler için ülke, endüstriyel kalkınmanın ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmalı ve zayıf halkaları iyileştirme temelinde altyapı inşasını hızlandırmalı. Diğer yandan devlet yatırımına ek olarak, yatırım yöntemlerini iyileştirmek ve daha fazla altyapı inşaat finansmanı ile genişlemek de gerekiyor.