CGTN / Georgios Iliopoulos (Yunanistan’ın Çin Büyükelçisi)

4 Şubat 2022’de Olimpiyat ateşi, 2008 olimpiyatlarından sonra Beijing Ulusal Stadyumu’nda 2022 Kış Olimpiyatları’nın açılış töreninde ikinci kez tutuşturuldu. Olimpiyat ateşi Yunanistan tarafından dünyaya verilen Olimpiyat Ruhunu temsil ediyor. Bu ateş hem Yunanistan’daki antik Olimpiyatların hem de çağdaş Olimpiyatların daimi değerlerini iletiyor.

Yunanistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti büyükelçisi ve bir Yunan olarak, açıkça Beijing Kış Olimpiyatları meşalesinin iletilmesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Beijing’e Antik Olimpiyat’tan geçen yıl ekim ayında ulaşan 2022 Kış Oyunları ateşi antik ve modern Olimpiyatlar arasındaki devamlılığın bir sembolü ve bugünkü Olimpiyat hareketinin önemli bir sembolüdür. Olimpiyat ateşi fikri, bir kutsal ateşin ocak tanrıçası Hesita’nın tapınağında tutuşturulduğu ve antik Olimpiyatlar boyunca yanmaya devam ettiği antik Yunan’dan geliyor. Antik Yunan’ın dört elementinden biri olan ateş, Zeus’un onurlandırıldığı dört yılda bir yapılan antik Olimpiyatlar sırasında merkezi bir rol oynadı.

OLİMPİYAT OYUNLARI SADECE BİR SPOR OLAYI DEĞİL

Antik Yunan kozmoloji ve mitolojisinin yanı sıra bilim, tıp ve felsefesinde, ateşin kutsal yan anlamları var, çünkü ateşin tanrılardan bizzat Zeus’tan Prometus tarafından çalındığı düşünülüyordu. Ateşi bir hediye olarak insanlığa veren Prometus idi ve insanlık ateşten yararlandı ve ateş insanlığın uygarlık ile gerçek bilgiye doğru gelişmesine yardım etti. Olimpiya’daki dâhil birçok kutsal Yunan ibadethanesinde kutsal ateşler vardı. Benzer şekilde bugün de ateşin yunan Ortodoks geleneğinde önemli bir yere sahip olduğu görülür. Olimpiyat Oyunları, dolayısıyla, sadece bir spor olayı değil, aynı zamanda bugün de olduğu gibi kutsal bir öneme sahiptir.

Olimpiyat meşalesinin alevleri tutku, sebat, yaratıcılık ve ustalığı temsil eder. Bütün bu özellikler, Olimpiyatların sporda fiziksel ve entelektüel disiplin yoluyla kazanılan mükemmellik ya da başarı  (Yunanca “Athlos”) şeklindeki merkezi değerlerini vurgular. Mükemmellik antik Yunan’daki şiir, müzik, sanat ve felsefe dâhil birçok diğer yarışma ya da Olimpiyatların merkezi değeriydi. Ateş, ışınları parabolik bir ayna ile bir yere odaklanarak Güneş tarafından tutuşturulur. Bu yüzden, doğrudan gökyüzü ya da Yüce ile bağlantılıdır. Ateş bizim spor alanındaki eylemlerimizi, niyetimizi, sıkı çalışmamızı ve disiplinimizi sembolize eder ve bütün bunlar hayattaki her başarı için elzemdir. Ateş her şeyi dönüştürür ve alevleri gökyüzüne doğru yükselir. Her şeyi tekrar gökyüzü ile birleştirir. Bu Çin felsefesine ve onun cennet, insan ve doğa arasındaki birlik fikrine çok benzer. Antik yunanlar da aynı şekilde bir insanın “sağlıklı kafasının sağlıklı bedenindin ayrılamayacağına” inanırlardı.

ADİL YARIŞ FİKRİ OLİMPİYATLARIN MERKEZİ BİR DEĞERİ

Bu Olimpiyat ateşi ve meşalenin taşınmasının ana sembolizmidir; adil yarış, açıklık, şeffaflık ve herkesin paylaştığı ve uyduğu ortak kurallar ile başarılabilecek birlik ve bağlanmışlık. Bu adil yarış fikri de ayrıca Olimpiyatların merkezi bir değeridir. Bu aynı zamanda Olimpiyat Oyunlarının başka bir alanı için de zorunlu ön şarttır; barış güven ve uzlaşma ile sağlanabilir. Açıktır ki, bugün bu değerlere ihtiyaç duyuyoruz; kendi toplumumuz içinde ve diğer toplumlardaki diğer kişilerle ilişkilerimiz bakımından mükemmellik, adil rekabet ve barış. Unutmayın, doğal çevremizle barış ve birlik. Olimpiyat meşalesi ve ateşi bu kavram ve değerlere işaret ediyor, Olimpiyat Oyunlarını vurguluyor ve bugün hepimize ilham veren yunan uygarlığının evrensel boyutunu hatırlatıyor.

Beijing hem Yaz hem de Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ilk kent oluyor. Bu durum, Beijing kentine, onun sakinlerine ve bir bütün olarak Çin’e büyük sorumluluklar yüklüyor. Olimpiyatlara ev sahipliği yapan herkes gibi Çin de Olimpiyat Oyunları’nın sadece Olimpiyat değerlerinin korunması ve desteklenmesiyle ilgili değil, aynı zamanda uluslararası iş birliği, açıklık, karşılıklılık ve barışla ilgili geniş hedeflere katkıda bulanabileceğini gösterecektir. Doğal çevre ilişkimiz iyi bir örnek olacaktır. Bu bütün bu ilkelerin ve değerlerin geçerli olduğu bin alandır.

Covid-19 bütün ekonomilere büyük zarar verdi ve bizi birçok zor tercihle yüz yüze bıraktı. Devam eden salgın küresel bir tepkiyi gerektiren küresel bir tehdit. Devam eden salgını dikkate alırsak, hepimizin ihtiyacı olan şey, eşit ortaklık ve dayanışma, şeffaflık ve piyasaya erişim yoluşla ekonomilerimizi yeniden canlandırmak için birlikte çalışmaktır. Bu zorluklara karşı koymak için iş birliğine, ekonomilerimizi yeniden harekete geçirmeye ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmaya ihtiyacımız var.

ÇİN VE YUNANİSTAN İŞ BİRLİĞİ

Yunanistan-Çin ilişkilerini gelirsek, bir dizi alandaki asimetriler ve dengesizlikleri ele almak ve ilişkilerimizi daha karşılıklı, adil ve optimize edilmiş hale getirmek için büyük bir alan var. Bunu başarmak için siyasi ilişkilerimizin mükemmel düzeyini mevcut ekonomik ilişki ve etkileşimlerimizin düzeyi ile özellikle yatırımlar ve ticarette uygun hale getirmemiz gerekiyor. Turizm, kültür, yaratıcı endüstriler ve eğitim alanında daha fazla şey yapılması gerekiyor. Açıkça, salgın ayrıca 2022’nin sonuna kadar uzatılan Yunanistan-Çin Kültür ve Turizm Yılı’nın kutlanmasında da önceden tahmin edilemeyen zorluklar yarattı. Yunanistan daha önce Çin’de bir dizi arkeolojik kazı yapmayı planlamıştı ve bu kazıların yapılması için Çin müzelerinin ve ilgili yetkililerin yardımını bekliyoruz.

24. Kış Olimpiyat Oyunları uluslarımızı ve halklarımızı başka bir kez daha bir araya getirsin. Bu özellikle Yunanistan ve Çin için gerçek. Ülkelerimiz 2004 Atina Olimpiyatlarından sonra, 2008 Olimpiyatlarından hemen önce yakından iş birliği yaptılar. O zaman Yunanistan, Çin’in olimpiyatlara çok başarılı bir ev sahipliği yapmasına büyük yardımda bulundu. Bugün, Beijing 2022 Olimpiyatları’nın da aynı ölçüde başarılı olacağından eminim. Samimi olarak Beijing Kış Olimpiyatları’na büyük bir başarı diliyorum.