China Daily

Editorün Notu: Çin hükümeti bu yıl ekonomik büyüme hedefini yüzde 5,5 olarak belirledi. Üç ekonomist Çin’in bu “görece iddialı” hedefe ulaşma yollarını tartıştı.

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN GÜÇLÜ POLİTİKA DESTEĞİ ŞART

Çin hükümeti 2022 yılı için büyüme hedefini yüzde 5,5 olarak belirledi. Bu bizim (Deutsche Bank’takiler) beklediğimizden yüksek. Ama bunu, güçlü politika desteğinin önünü açacak olumlu bir politika sürprizi olarak görüyoruz.

Hükümet bütçesi toplam bütçe açığında Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 2,5 oranında bir artış olacağını gösteriyor. Bu yine bizim beklediğimiz yüzde 1,5’luk orandan daha yüksek. Bu durumda, mali çabalar vergi ve enerji, ulaşım ve kent altyapılarının yenilenmesinde kesintilere odaklanırken, enerji tüketimi kontrolleri daha esnekleştirilecek.

Yüzde 5,5’lik büyümeyi gerçekleştirmek yakın dönem büyüme ivmesini hızla artırmak için güçlü politika çabaları gerektiriyor. İlk çeyrek büyümesinin yüzde 4,5 olduğunu varsayarsak, Çin’in bütün yıl yüzde 5,5’lik büyüme hedefine ulaşması için gelecek üç çeyrekte ortalama yüzde 5,8 büyüme oranına ulaşması gerekiyor.

GSMH’nin yüzde 2,5’ini denk mali teşvikler geçmiş dönemden kalan ve devlete ait kurumların katkılarından finansa ediliyor ve hükümet tahvil ihracını artırmayı düşünmüyor. Aslında, geçen yıl 3,5 trilyon yuan olan (564,82 milyar dolar) hükümetin genel tahvil kotası bu yıl 3,37 trilyon yuana indirilirken, yerel yönetim özel tahvilleri kotası 3,65 trilyon yuan olarak sabit kaldı.

Mali çabalara gelince, hedeflenmiş vergi ve kamu yatırım kesintilerine odaklanacak. Örneğin, hükümet muhtemelen küçük ve orta ölçekli işletmelerin katma değer ile gelir vergilerini daha da azaltacak ve imalat, çevre, enerji ile ulaştırma sektörlerindeki şirketlerinin yanı sıra şirketlerin araştırma geliştirme harcamaları için vergi indirimlerini artıracak.

Ek olarak, kamu yatırımlarının odaklanacağı alanlar su koruma projeleri, ulaştırma ağları, enerji üsleri ve tesisleri, kent gaz ile diğer boru hatlarının yenilenmesi, sel kontrolü ve kanalizasyon tesislerinin iyileştirilmesinin yanı sıra topluluk yaşlı bakım ve çocuk bakım tesislerine yatırımların artırılmasını içeriyor. Hükümet tüketimi artırmak için yeni elektrikli araç alımlarını desteklemeye ve kırsal kesimde yeşil-akıllı ev aletleri kullanımının yaygınlaşmasını desteklemeye devam edecek.

Hükümet ayrıca yıllık enerji tüketim hedeflerinde de daha esken olabilir ve toplam enerji hedefinin içine yeni yenilenebilir enerji arzını katmayabilir. Ve hükümet, büyük güneş ile rüzgâr enerjisi tesislerini kurmanın dışında, ayrıca mevcut kömürlü elektrik santralları ve ısıtma sistemlerinin daha yeşil yenilenmesi ve üst düzeye çıkarılmasını da hızlandırabilir ve metal, kimyasal ve inşaat malzemeleri sanayilerinin daha verimli hale gelmesini ve yeşil hedeflerine ulaşmalarını talep edebilir.

Xiong Yi, Deutsche Bank Şef Çin Ekonomisti

BÜYÜME KREDİ VE MALİ İTKİ EŞLİĞİNDE GERİ DÖNMELİ

Çin’in bu yılki GSMH büyüme hedefi piyasada üzerinde uzlaşılan yüzde 5’in birazcık üstü şeklindeki tahminlerin üstünde. Aradaki fark soyut veri ve zayıflayan iş dünyası duygularına karşı sıkı büyüme yanlısı tutumu yansıtıyor.

Biz (Morgan Stanley’de) her şeye iyi tarafından bakıyoruz, genel kanının üstünde bir toparlanma sağlamak için kredi getirilerini ve mali itici güçleri, düzenleyici sıfırlamaların ayarlanmasını ve ikinci çeyrekten itibaren dinamik sıfır bulaşma politikasının iyi ayarlanmasını bekliyoruz.

Ulusal Halk Meclisi’nin (UHK) belirlediği mali açık hedefi heyecanlandırıcı görünmeyebilir ama yüzeyin altındakileri okursak, geçen dönemden kalan fonların kullanılması ile desteklenen bir mali itici güç görürüz. Toprak gelirleri az kalacağı için, anlamlı bir mali gevşeme paketi ve yerel yönetimlere transferleri finansa etmek için mali hasılat bakiyesi bu yılın genel bütçesinde GSMH’nin aşağı yukarı yüzde 2’sini buluyor.

Buna yerel yönetimlerin özel tahvil bakiye gelirleri olarak 1,2 trilyon yuan (189,82 milyar dolar) eklendiğinde, bu mali politikanın haber manşetlerinin ima ettiğinden daha proaktif olacağı anlamına geliyor. Biz, geçen yılın anlamlı konsolidasyonundan sonra, ek bütçe açığının GSMH’nin yüzde 2’si kadar artmasını bekliyoruz.

Mali gevşeme paketinde altyapının ötesinde ne var?

Üreticiler için katma değer vergisi iadesi dahil büyük ölçüde vergi ve harç indirimleri, hizmet sektörleri için işletme vergisi indirimleri ve araştırma geliştirme harcamalarında daha fazla vergi indirimleri bekleniyor.

Konut politikasına gelince, Hükümet Çalışma Raporu’nun dengeli bir yaklaşımı var. Rapor “evler içinde yaşamak içindir, spekülasyon için değil” diyor ve hükümetin “ev alanların mantıklı ihtiyaçlarını daha iyi biçimde karşılayarak konut piyasasını” destekleyeceğini belirtiyor.

Onlarca kentin ocak ortasından bu yana ev alma kısıtlamalarını gevşettiği bir ortamda bu dengeli yaklaşım UHM toplantısından sonra ev alma politikalarını ayarlamak için gereken esnekliği verebilir. Bu tür yerel gevşetmeler ve kalkınma kredilerinin ödenmesinin hızlanması koşullarında yıllık konut yatırımı ve satışlarındaki yıllık büyümenin üçüncü çeyrekte düşük bir temelde çok az pozitife dönmesini bekliyoruz.

Robin Xing, Morgan Stanley Şef Çin Ekonomisti

GSMH HEDEFİ POLİTİKA VE ÇABALARLA BAŞARILABİLİR

Başbakan Li Keqiang’in cumartesi günü UHM’ye sunduğu Hükümet Çalışma Programı Çin’in 2022 GSMH büyüme hedefini bizim (Standard Chartered Bank’ın) beklentilerine uygun olarak yüzde 5,5 olarak belirledi.

Hükümet Çalışma Programı’nın hamlesi Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’nın istikrara kavuşturucu büyümeyi vurgulaması ile uyum içinde. Bu iddialı büyüme hedefini gerçekleştirmek için destekleyici politikalar ve güçlü bir uygulama gerekeceğini düşünüyoruz, çünkü Çin azalan bir talep, arz şokları ve içeride zayıflayan beklentiler ve dışarıda daha karmaşık ve belirsiz bir ortamla karşı karşıya.

Enerji yoğun hedeflerin esnek değerlendirmesi ve enerji arzının garanti altına alınmasına ek olarak, para, mali ve emlak politikaları gevşetilecek.

Başbakan bankaları daha düşük gerçek kredi oranları ile gerçek ekonomiye destek vermeye çağırarak, ihtiyatlı para politikasının daha güçlü biçimde uygulanmasını istedi. Bu yıl, yüzde 10-11 toplam sosyal finansman artışının bizim yüzde 8-9’luk nominal GSMH artışını tahminimizi aşarak, ılımlı bir yeniden borçlanarak yatırım bekliyoruz. Aynı zamanda mart/nisan’da bir zorunlu rezerv oranı ve politika oranı kesintisi ihtimali de görüyoruz.

Dar olarak tanımlanan GSMH’nin yüzde 2,8’i oranında resmi bütçe açığı 2022’de mali sıkılaşmaya işaret etse de, yerel harcama tahvilleri (3,65 trilyon yuan) tarafından8 finanse edilen gelir harcama açığını ve önceki yıllardan kalan nakit fazlasını içeren geniş bütçe açığı GSMH’nin yüzde 1,7’si kadar bir mali genişlemeye işaret ediyor. Eğer geniş bütçe açığı tamamen uygulanırsa, 2021’de negatif olan mali teşvikin 2022’de pozitife dönmesini bekliyoruz. Bu yıl büyüme hedefine ulaşmanın geçen yıldan daha zor olduğu dikkate alınırsa, yerel yetkililerin bütçede var olan mali alanı iyi kullanmak için özendirilmesi gerekir.

Bütçe anlamlı vergi ve harç indirimlerine ve altyapı harcamalarının artırılmasına izin verecek. Bütçe raporu ayrıca geçen yıldan kalan artık paranın ancak yarısının 2022 bütçesine konduğuna işaret ediyor, bu da geriye, potansiyel olarak gerekli olduğu zaman çekilecek GSMH’nin yüzde 1’i kadar bir ek mali cephane bırakıyor.

Hükümet “spekülasyon için değil, yaşamak için ev” ilkesini teyit etti ama mantıklı konut ihtiyaçlarını karşılama ve toprak fiyatlarını, konut fiyatlarını ve piyasa beklentilerini istikrara kavuşturarak konut piyasasının sağlık gelişmesini destekleyeceğini vurguladı. Emlak sektörünün yatırımlarının uzamasını rahatlatmak için emlak politikalarına ince ayar çekmesini bekliyoruz.

Yüzde 5,3’lük 2022 büyüme tahminimizle ilgili ılımlı olumlu risk bekliyoruz. Altyapı yatırımlarının, kısmen emlak yatırımlarının direncini dengeleyerek önemli ölçüde artması bekleniyor. Bütçenin uygun biçimde uygulanması bize göre destekleyici mali tutumun meyvelerini toplamak için hayati öneme sahip olacak.

İddialı bir GSMH hedefinin, hükümet yanlısı önlemlerle birlikte, 2022 boyunca yuanın gücünü desteklemelidir. Destekleyici önlemlerin artışı ve önden yüklemeli olmasının yıl ortasında faaliyetlere yansıması gerekir. Çin’in ödemeler dengesi muhtemelen güçlü ihracata ve kar ve çeşitlilik arayışı ile devam eden sermaye akışına dayalı olarak güçlü olmaya devam edecek.

Ding Shuang, Büyük Çin ve Kuzey Asya Standard Chartered Bank Şef Çin Ekonomisti