China Daily

G7 Maliye Bakanları en az küresel kurumsal vergi oranının yüzde 15 olarak belirlenmesi konusunda anlaştı. Bakanlar ayrıca uluslararası vergilendirme kurallarında reform yapma ve sayısal hizmet vergisini kaldırma konusunda da koordinasyon içinde olmaya söz verdi.

Bu anlaşma Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki sayısal vergi anlaşmazlıklarını çözmeye ve çokuluslu şirketlerin vergiden kaçmak için kullandıkları boşlukları doldurmak için, gelecekte en az küresel kurumlar vergisinin uygulanması için hazırlanmaya çalışıyor.

Şu anda farklı ülkelerin belirlediği değişik kurumlar vergisi oranları nedeniyle çokuluslu şirketler vergi cennetlerinde kayıt oluyor ve üretimlerini düşük vergili ülkeler ve bölgelerde yapıyor.

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) bir tahminine göre, dünya çapında hükümetler bu pratik nedeniyle her yıl yaklaşık 240 milyar dolar vergi kaybına uğruyor. OECD’nin desteği ile 137 ülke bu sorunu çözmek için 2013’de birlikte çalışmaya başladı.

VERGİ ORANLARININ DÜZENLENMESİ BİRÇOK ŞİRKETİ ETKİLEYECEK

En az küresel kurumlar vergisi oranı şirketlerin vergi ödemelerini artıracak olsa da şirketlerin tekrarlanan vergiler ödemelerini engelleyecek ve ekonomik küreselleşmenin sağlıklı gelişmesi için uzun zamandır yapılması gereken bir şekilde, rekabet için küresel alanın düzetilmesine yardımcı olacak.

Fakat G7 üyelerinin özellikle uzun zamandır düşük vergilerle yabancı yatırımları kendilerine çeken gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomiler dâhil diğer ülkeleri de bu oranı uygulamaya ikna etmeleri gerekeceği için G7’nin anlaşmasının zenginler kulübünün anlaşmasından gerçek eylemlere aktarılması için alınması gereken yol çok uzun.

Vergi oranlarının düzenlenmesi zorunlu olarak birçok şirketin küresel düzenlerini yeniden düşünmelerine neden olacak. Bu yüzden nihai vergi oranın daha kapsayıcı olması ve hem gelişmiş hem de az gelişmiş ülkelerin çıkarlarını dengelemesi gerekir.

Tahmin edilebileceği üzere, bu ülkelerin girişimi yasa haline getirmeleri uzun zaman alacak. Örneğin ABD, en az küresel kurumsal vergi oranından etkilenecek şirketlerin çoğu ABD şirketleri olacağı için, ABD Kongresinin yeni vergi oranına yeşil ışık yakıp yapmayacağını bekleyip görmek gerekecek.